logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Okładka Materiały Budowlane Styczeń 2012

Okładka Materiały Budowlane Styczeń 2012

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

 

ICOPAL (reklama)

True Trade (reklama)

Fakro (reklama)

WPPK (reklama)

Temat wydania: Efektywność energetyczna w budownictwie

A. Panek – Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków ustalone metodą kosztów optymalnych 4

ITB (reklama)

Isover (reklama)

H. Kwapisz – Przekształcona dyrektywa EPBD a zachęty finansowe na rzecz poprawienia właściwości cieplnych budynków  10

K. Żmijewski – Jak efektywnie wspierać budownictwo pasywne? (cz. 1) 12

H. Kwapisz – Kto musi płacić więcej za energię w domu jednorodzinnym–Polacy czy Niemcy? 16

Ferstenbau (reklama)
Jak skutecznie izolować fasady pomimo ograniczeń technologicznych 18

Standard Rockwool – droga do energooszczędności 20

Przykłady energooszczędnych rozwiązań PAROC do zastosowania w budynkach  22

Climowool (reklama)

Nowa oferta produktowa SCHWENK Insulation 25

E. Kosmala – Knauf Insulation wspiera kampanię RENOVATE EUROPE  26

Knauf Insulation (reklama)

Schock Isocorb (reklama)

R. Geryło – Właściwości cieplne węzłów konstrukcyjnych z łącznikami zbrojenia z izolacją  29

D. Koc – Wytyczne do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię w warunkach polskich 31

EXIBA (reklama)

Interbud XIX Targi Budownictwa

StalProdukt (reklama)

Ceramitec 2012 (reklama)

 

Termo Organika (reklama)

Drutex (reklama)

Równoczesne spełnienie wymagań ochrony przed hałasem i ochrony cieplnej dla ściany rozdzielającej pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 42

S. Golonka – Budynki niskoenergetyczne z izolacją z poliuretanów PIR/PUR  44

Eurothane G (reklama)

M. Dreger – Efektywność energetyczna budynków z perspektywy gospodarki narodowej  46

Sz. Firląg – NordPass – koncepcja budynków pasywnych i niskoenergetycznych w krajach Europy Północnej 48

A. Kaputa, J. Mamczur – Praktyczna metoda oceny jakości styropianu na rynku budowlanym 52

W. Sarosiek, B. Sadowska – Opłacalność wznoszenia budynków niskoenergetycznych w warunkach klimatu północno-wschodniej Polski  54

T. Steidl, P. Krause – Punktowe mostki cieplne na etapie projektowania i oceny energetycznej budynków ogrzewanych 57

D. Koc – Rola świadectwa charakterystyki energetycznej w kontekście wdrażania przekształcenia dyrektywy budowlanej 2010/31/WE   59

J. Kwiatkowski, J. Rucińska – Zużycie energii w centrach handlowych i możliwości jego ograniczenia 63

D. Heim, M. Janicki – Wpływ podwójnych fasad przeszklonych na energooszczędność obiektów  66

M. Fedorczak-Cisak, M. Furtak – Energooszczędność budownictwa w świetle małopolskiej strategii rozwoju 70

Zrównoważone budownictwo

L. Czarnecki, M. Kaproń – Budownictwo przyszłości a zrównoważone budownictwo  72

Informator Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Kiedy jest niezbędne przedstawienie oświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej?

Czy niedostarczenie przez inwestora ocen technicznych lub ekspertyz jest podstawą do zawieszenia postępowania naprawczego?

Czy chodnik jest budowlą, a zatem czy remont chodnika podlega regulacjom Prawa budowlanego?

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek ocenić prawdziwość oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Czy organ ma możliwość pobierania próbek wyrobów budowlanych na terenie budowy domu jednorodzinnego?

Prawo w budownictwie

A. Packa –Alternatywne formy finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa (cz. 1) 76

Vademecum Unijne

A. Panek – Rola Europejskich Aprobat Technicznych w świetle zmian w przepisach dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku europejskim 79

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie

B. Hoła – Prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie 81

Rynek budowlany

K. Wiśniewska – Przedświąteczne spotkanie w firmie Drutex 84

M. Sochacki – Szanse na poprawę na europejskich rynkach budowlanych 86

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w listopadzie 2011 roku 87

J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2011 roku  90

Eurokody w praktyce

Ł. Drobiec – Problemy projektowania ścian wypełniających i osłonowych wg EC-6 92

Praktyka budowlana

T. Baran – Zastosowanie systemu HYDROTECH do izolacji powierzchni betonowych 98

D. Kostrzewska-Matynia – XV edycja konkursu „Polski Cement w Architekturze” rozstrzygnięta 100

Konferencje

E. Kowałko – Aktualne realizacje mostowe 102

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

SBPB (reklama)

Solbet (reklama)