logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 12/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"
(www.mnisw.gov.pl).

VISBUD-Projekt Sp.z o.o. / Heinrich Hahne GmbH & Co.KG (reklama)

TEMAT WYDANIA - Podłogi przemysłowe

K. Pogan, D. SaniogórskiPosadzki przemysłowe z zastosowaniem produktów MAPEI … 2
MAPEI - Posadzki mineralne i żywiczne raz, a dobrze! (reklama)
M. KurpińskaUszkodzenia wielowarstwowych posadzek betonowych … 7
R. MusiałPosadzki o podwyższonym komforcie chodzenia Sika® – Comfortfloor® Systems … 10
E. Dzierżanowski, M. Proszowski, A. GołajewskiNaprawa podłóg parkingów wielopoziomowych … 12
Gemiprem TECHNOLOGIE - zabezpieczenie i chrona betonu (reklama)
J. Gajewski, M. Doering, Ł. Mrozik, W. SakiewiczProekologiczna kostka brukowa … 14
P. Szymański, P. NowotarskiWyniki badań trwałości wierzchnich warstw podłóg przemysłowych … 16
Bogata oferta produktów i fachowe doradztwo – rozmowa z Mariuszem Jackiewiczem, Prezesem firmy VISBUD-Projekt oraz Radosławem Jackiewiczem, Przedstawicielem Regionalnym (obszar Wrocław) … 18
FENSTERBAU FRONTALE 2014 - Targi Okna - Drzwi - Fasady (reklama)

ROBOTY BUDOWLANE W NISKIEJ TEMPERATURZE

G. BajorekRola domieszek w betonowaniu zimowym … 20
CANASTOL - Woda pod kontrolą (reklama)
HUFGARD POLSKA - P&T Zaprawy Techniczne dla budowli inżynierskich (reklama)
T. RybarczykProwadzenie robót murowych w warunkach obniżonej temperatury … 24
Metody modyfikacji właściwości zapraw … 26
W. Jackiewicz-Rek, P. WoyciechowskiPielęgnacja betonu zimą … 29

OCHRONA ŚRODOWISKA

J. Ajdukiewicz, M. PilchGeorury w konstrukcji wałów przeciwpowodziowych … 31
Przedsiębiorstwo Realizacyjne Inora (reklama)
K. Załęgowski, W. Jackiewicz-Rek, A. Garbacz, L. CourardŚlad węglowy betonu … 34
J. Rojek, I. Gołębiowska, A. ŚwitońskiMarmury sztuczne z odpadów surowców mineralnych … 37
A. Kaliszuk-Wietecka, P. L. NarlochZiemia ubijana jako materiał budowlany w klimacie umiarkowanym … 40

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

M. C. Limbachiya, H.-Y. KewWłaściwości fizyczne wyrobów z betonu komórkowego o niskiej gęstości … 42
Nowa książka poświęcona autoklawizowanemu betonowi komórkowemu … 43

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

P. ZawiłaBudowa mostu przez Wisłę pod Kwidzynem … 45
AARSLEFF - Roboty palowe, wzmacnianie gruntu, zabezpieczenia wykopów, konstrukcje oporowe (reklama)
K. ŻółtowskiNadzór naukowy nad projektowaniem i budową mostu przez Wisłę pod Kwidzynem … 48
RöRo Traggerustsysteme - System rusztowań kroczących ThyssenKrupp (reklama)
Siłą naszej firmy są innowacyjne technologie i zgrany zespół – rozmowa z Piotrem Gwoździewiczem, Prezesem Zarządu firmy ASIE oraz CGSC … 52
K. TraczyńskiProblemy geotechniczne podczas budowy dróg … 54
DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL (DSI) - Geotechnika, techniki sprężania i podwieszeń (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. ForemnyZastosowanie Metody Wartości Wypracowanej (EVM) do analizy finansowo-czasowej przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze budowlanym … 56
M. Malesza, Cz. Miedziałowski, J. MaleszaWybrane aspekty realizacji modułowych szkieletowych budynków drewnianych … 60
CG Structural Consulting - Mosty, kładki, konstrukcje sprężone (reklama)
R. Wójcik, P. KosińskiBarwa remontowanej fasady ceglanej … 64
A. HołaBadania zawilgocenia ścian zabytkowego kościoła wzniesionego w konstrukcji szachulcowej … 65
TARBUD Międzynarodowe Targi Budowlane Wrocław 2014 (reklama)
A. Kaliszuk-Wietecka, A. MiszczukRozkład zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku wielorodzinnym … 68
T. Janiak, A. Niespodziana, A. GrabowskiAnaliza sztywności zginanych przekrojów żelbetowych z wykorzystaniem nieliniowych zależności konstytutywnych – algorytm numeryczny … 71
W. TerlikowskiPrace badawcze i konserwatorskie konstrukcji antycznych w Palmyrze … 74
P. RychlewskiPale Fundex z iniekcją … 77

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. FangratTechnologiczne uwarunkowania rozwoju efektywności energetycznej w budownictwie … 78

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. MiecznikowskiCzy idea zrównoważonego rozwoju może być katalizatorem wdrożenia technologii BIM? … 80
A. ForemnyWykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych … 82

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

R. Geryło, A. BobocińskiPotrzeby i możliwości techniczne stosowania nowych systemów wewnętrznej izolacji cieplnej w budynkach użytkowych … 86

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 88

RYNEK BUDOWLANY

J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2013 roku … 90
RETTENMAIER Polska - ARBOCEL zagęstniki (reklama)
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2013 roku … 92
Zmiany spółce Monier Braas … 95
M. SochackiWzrost zamówień publicznych na roboty budowlane w trzecim kwartale 2013 roku … 96
RETTENMAIER Polska - ARBOCEL + ALNASIL (reklama)

KONFERENCJE

Konferencja „Reologia w technologii betonu” … 98
M. GruszczyńskiI Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013 … 99

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. Organka, P. PągowskaPostępowanie zabezpieczające w procesie odzyskiwania należności … 100


Prenumerata dla uczelni wyższych
Prenumerata dla szkół średnich
BUDMA 2014 Międzynarodowe Targi Poznańskie (reklama)
FLAGOWE PAPY ICOPAL (reklama)