logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 08/2013

NUMER 08/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

25 lat Lotos Poligrafia (reklama)

TEMAT WYDANIA – Akustyka w budownictwie

B. Szudrowicz, E. Nowicka, A. Iżewska, M. Mirowska - Przygotowywane zmiany norm dotyczących akustyki budowlanej . . 2
Canastol - woda pod kontrolą (reklama) . . 9
T. Rybarczyk - Izolacyjność akustyczna ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego . . 10
B. Szudrowicz - Rozwiązania ściany międzymieszkaniowej spełniające jednocześnie wymagania termiczne i akustyczne – analiza zagadnienia . . 12
ARBOCEL CE Safety throught Quality (reklama) . . 15
Przyjazne wnętrza między ścianami RIGIROC . . 17
R. Jarmontowicz - Ocena właściwości akustycznych stropów belkowo-pustakowych zgodnie z normą PN-EN 15037-1:2011 . . 18
A. Miszta - Akustyka i bezpieczeństwo sufitów w obiektach sportowych . . 20
E. Nowicka - Metoda wstępnej oceny akustycznej sal sportowych na etapie projektowania . . 22 M. Jarosz - Materiały dźwiękochłonne w salach sportowych . . 25
A. Iżewska, H. Koprowska - Właściwości akustyczne żaluzji okiennych . . 26
M. Mirowska - Pomiar i ocena hałasu w mieszkaniach od przejeżdżających pociągów metra . . 28
G. Korytowski - Komfort akustyczny, potrzeba czy konieczność? . . 31
L. Dulak, R. Żuchowski, B. Pudełko - Analiza możliwości zabezpieczeń akustycznych budynków mieszkalnych w sąsiedztwie tras komunikacyjnych na terenach miejskich . . 32
P. Beczek, J. Maciejczyk, B. Rymsza - Pomiar poziomu hałasu generowanego przez mostowe urządzenia dylatacyjne . . 34

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

K. Naumann - Izolacyjność akustyczna w budynkach ze ścianami z autoklawizowanego betonu komórkowego – doświadczenia wynikające z normy EN 12354-1 . . 37

STOLARKA BUDOWLANA

R. Klos - Polskie okna w Europie . . 40
Poznaj nową generację okien VELUX (reklama) . . 41
J. Stolczyk - Jakie okna są najpopularniejsze . . 42
L. Ners, H. Adamski, C. Góralski - Wspomnienie o Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie . . 42
Europejskie Centrum Stolarki na półmetku! Drutex finalizuje historyczną budowę! . . 43
Innowacyjność motorem rozwoju . . 44
J. Płoński - Kierunki rozwoju okien i drzwi z PVC . . 45

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Bobrowicz - Rola i zadania jednostek notyfikowanych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 305/2011 . . 47

EUROKODY W PRAKTYCE

AGOCEL - Power of Innovation (reklama) . . 50
R. Krzywoń - Kontrola ugięć elementów żelbetowych wg Eurokodu 2 . . 51
Partnerzy działu (reklama) . . 53
A. Biegus - Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993. Wymiarowanie przekrojów . . 54 Politechnika Poznańska. Studia podyplomowe (reklama) . . 57

PRAKTYKA BUDOWLANA

W. Terlikowski - Rola badań w procesie rewitalizacji budynków zabytkowych . . 58
Bezpieczeństwo i pewność połączeń śrubowych . . 61
J. Fangrat, A. Macińska - Rola i znaczenie nadzoru budowlanego w Europie . . 62

ARBOCEL + ALNASIL (reklama) . . 63

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. Miecznikowski - Koszty w procesie inwestycyjnym. Znaczenie „Dobrego Projektu” dla realizacji inwestycji i użytkowania wykonanego obiektu . . 64

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

J. Nurzyński, B. Szudrowicz - Egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony przed hałasem w budynkach . . 66

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje . . 68

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2013 roku . . 70
J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2013 roku . . 73
M. Kowalska - Efekty budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 2013 roku . . 75

KONFERENCJE

XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB przeciwko zmianom w projekcie ustawy „deregulacyjnej” . . 79
M. Gadomska - VIII sympozjum BUDOWNICTWO OGÓLNE . . 80

Prenumerata dla uczelni wyższych . . 82
Prenumerata dla szkół średnich . . 84
Nord-Lock. Bolt security systems (reklama) . . 85
POLBIT EXTRA. Flagowa papa ICOPAL (reklama) . . 86

Dostęp do pełnych wersji artykułów >>