logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Pomarańczowy styropian

Termo Organika wprowadza na rynek nowej generacji styropiany dla budownictwa. Łatwo je rozpoznać po wyglądzie: są jasnopomarańczowe w czarne kropki. Wzbogacenie standardowych płyt m.in. w pigmentowy filtr ochronny pozwoliło stworzyć nową klasę styropianów o bardzo  ciekawych właściwościach. To efekt prac badawczych prowadzonych w laboratoriach Termo Organiki w czasie ostatnich kilku lat.

Renomowany i popularny styropian w kropki został poddany innowacyjnemu procesowi, którego zasada jest zbliżona do mikroenkapsulacji*. Płyty wytworzone w ten sposób mają dodatkowe właściwości fizyko – chemiczne, przy zachowaniu zalet tradycyjnego styropianu.

Ciepły, trwały i łatwy w montażu  
W Przyjaznej Technologii Ciepłego Koloru zastosowano opatentowaną formułę pokrywania cząsteczek polistyrenu ochronnym filtrem pigmentowym, który ogranicza szkodliwy wpływ promieni ultrafioletowych UV na styropian, a jednocześnie pozwala na ściślejsze wypełnienie wiązań styropianowych kulek. Płyty nowego styropianu mają lepsze właściwości użytkowe. Pomarańczowe płyty są też bardziej szorstkie, co oznacza, że mają lepiej rozwiniętą  powierzchnię właściwą niż standardowy styropian. Dzięki temu klej lepiej przylega do ich powierzchni, co  w konsekwencji  pozwala na trwalsze łączenie warstw systemu ocieplenia ściany. Ma to duże znaczenie dla trwałości i odporności całego systemu izolacji termicznej budynku.
Nowa klasa pomarańczowych styropianów jest łatwiejsza w montażu: zastosowane w niej pigmentowe filtry fluorescencyjne przetwarzają światło ultrafioletowe (UV) w światło widzialne oraz zmniejszają natężenie światła odbitego od płyty, co prowadzi do ograniczenia uciążliwego efektu lśnienia.  
Niezależnie od poprawy właściwości, pomarańczowy kolor płyt ułatwia klientowi rozpoznanie styropianu o gwarantowanej, bardzo wysokiej jakości.

Bardziej przyjazny dla środowiska
Każdy styropian stosowany w budownictwie zawiera dodatki uniepalniające, które powodują, że np. ściana zbudowana przy użyciu styropianu jest klasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia. Jeden z nowych pomarańczowych styropianów to nowatorski, ekologiczny styropian EKO, w którego skład wchodzą tylko przyjazne środowisku dodatki uniepalniające wykorzystywane do tej pory m.in. w przemyśle tekstylnym, meblowym czy samochodowym. Nie ma żadnego odpowiednika na polskim rynku.
System ociepleń  ścian wykorzystujący płyty Gold Fasada EKO okazał się bardziej odporny na uszkodzenie w wysokiej temperaturze.  W zależności od wersji badanej próby temperatura kontrolna odczytywana w czasie testu w przypadku systemów ze styropianem EKO była niższa od 20% do 40% w porównaniu   ze standardowym  styropianem.

Technologia produkcji oraz receptury pomarańczowych styropianów w kropki oraz wersji EKO objęte są patentami Termo Organiki i podlegają ochronie prawnej.
Wszystkie te produkty są objęte Certyfikatem Zgodności z Normą Europejską  i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości (RTQ), a Gold Fasada EKO posiada dodatkowo Świadectwo Deklaracji Środowiskowej, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Termo Organika wprowadzając na rynek pomarańczowe styropiany inwestuje w technologie przyjazne środowisku. W zakładzie w Siedlcach zainstalowano nowoczesny katalityczny system oczyszczający gazy emitowane przy produkcji. W zakładzie w Głogowie zainstalowano z kolei nowoczesną linię do recyklingu pozostałości z płyt styropianowych firmy odbieranych z placów budowy. Dzięki tym działaniom Termo Organika staje się liderem w działaniach proekologicznych w przemyśle izolacji budowlanych.

European Symposium on Polymers in Sustainable Construction

pwW dniach 6 – 7 września w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz Instytut Techniki Budowlanej organizuje European Symposium on Polymers in Sustainable Construction (ESPSC 2011). Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC oraz Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jej celem jest wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli polimerów. Sympozjum poświęcone jest uczczeniu długoletniej działalności naukowej Prof. zw. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego, uznanego w świecie eksperta w obszarze zastosowań polimerów w betonie. Szczegółowe informacje dotyczące tego ważnego dla środowiska inżynierii materiałów budowlanych wydarzenia znajdują się w zakładce ESPSC 2011 na stronie www.icpic-community.org).
Tematyka ESPSC 2011 obejmuje:
  1. - zastosowanie polimerów w modyfikacji istniejących materiałów i opracowywania nowych rozwiązań materiałowych z wykorzystaniem nanotechnologii,
  2. - utylizacja produktów odpadowych i ubocznych w technologii betonu,
  3. - recykling materiałów w przemyśle budowlanym,
  4. - metody charakterystyki materiałów budowlanych w makro, mikro- i nanoskali,
  5. - zagadnienie exergii i aspekty energetyczne w zrównoważonym rozwoju,
  6. - zagadnienie kompatybilności – modele i ich weryfikacja,
  7. - ocena użyteczności materiałów w konstrukcji z uwzględnieniem LCA i trwałości obiektów,
  8. - zastosowanie metod komputerowych w modelowaniu zagadnień materiałowych,
  9. - niszczące i nieniszczące metody oceny stanu materiału w konstrukcji.   
Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. W przypadku referatów wygłaszanych w języku polskim organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie.

PlasticsEurope inicjatorem dyskusji w Parlamencie Europejskim:Czy Europa jest na dobrej drodze do os

Wśród celów polskiej prezydencji w UE znalazły się ważne zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wprowadziło projekt „Zielona prezydencja”, w którym przyjęto zasadę organizowania wydarzeń i spotkań z zachowaniem dbałości o ochronę środowiska i oszczędność wykorzystywanych zasobów. Celem projektu jest podkreślenie świadomości i zaangażowania Polski w działania proekologiczne oraz promowanie dobrych praktyk wśród przedstawicieli administracji państwowej.

Czytaj więcej...

Cementowania Górażdże największą w Europie

Jedna z największych  obecnie inwestycji w przemyśle cementowym w Europie , która pochłonęła  ok.  500 mln zł to modernizacja drugiej linii technologicznej w  Górażdże Cement,  spółki należącej do  międzynarodowego  koncernu HeidelbergCement, jednego z największych na świecie producentów cementu i innych materiałów budowlanych.  Realizacja tej inwestycji pozwoliła znacząco zwiększyć moce  produkcyjne  Górażdże Cement,  umacniając tą spółkę na pozycję lidera w kraju.  Górażdże będą  w stanie wyprodukować 12 tys. t klinkieru na dobę, a roczny poziom produkcji osiągnie ponad 5 mln t cementu.

Gorażdże
 

   W  Polsce   rośnie zapotrzebowanie na cement. W 2010 r. sprzedaż wyniosła 15,4 mln t, a wg prognoz w roku bieżącym popyt w Polsce wzrośnie do  ok.17 mln ton (wzrost o 10%), aby w 2012 r. zwiększyć się o kolejne kilka procent. Tylko w I kwartale 2011 r. sprzedaż cementu w kraju była większa o 45,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak stale rosnące zapotrzebowanie na cement na rynku krajowym odbiega od jego zużycia w krajach zachodniej Europy. Obecnie na jednego mieszkańca Polski przypada przeciętnie ok. 400 kg podczas gdy średnia europejska wynosi ok. 550 kg, a w państwach znajdujących się na szybkiej ścieżce rozwoju popyt na cement osiąga nawet 1000 kg na osobę rocznie.

- To najważniejsza inwestycja w ponad 30- letniej historii firm,,  o ogromnym znaczeniu dla jej przyszłości i rozwoju. Górażdże .  - mówi Andrzej Balcerek, prezes zarządu Górażdże Cement S.A. – Zastosowanie najnowocześniejszych, dostępnych w świecie technologii pozwoliło nam znacząco podnieść zdolności produkcyjne i umocnić  naszą pozycję na krajowym rynku cementu.  

Budowa nowej linii technologicznej rozpoczęła się w maju 2010 r. , a zakończyła w kwietniu br. Realizacja inwestycji umożliwi obniżenie kosztów produkcji oraz przyniesie wymierne efekty dla środowiska. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych udało się zredukować jednostkowe zużycie energii na tonę klinkieru, ograniczyć emisję CO2 , obniżyć poziom powstającego w czasie produkcji hałasu oraz zwiększyć możliwości wykorzystania paliw alternatywnych w procesie produkcji cementu.

Baumit KlebeAnker 88 innowacyjna kotwa montażowa

Bezspoinowy system ociepleń to jedna z najpopularniejszych metod poprawiających oszczędność energii. Dzięki termoizolacji ścian można obniżyć rachunki za ciepło nawet o kilkanaście procent. Warto jednak pamiętać, że tego typu prace najlepiej powierzyć specjalistom, którzy unikną błędów wpływających na funkcjonalność powłoki ociepleniowej. Jednym z profesjonalnych narzędzi jest system mocowania styropianu KleberAnker firmy Baumit. Pozwala on na montaż płyt styropianowych do murów nośnych o osłabionej warstwie wierzchniej. Kotwy KlebeAnker 88, dzięki 88 mm długości trzpienia, umożliwiają mocowanie termoizolacji bez konieczności dodatkowego kołkowania.

Czytaj więcej...

Rockwool po raz kolejny Budowlaną Marką Roku

Badania przeprowadzone na około 2 tys. firm wykonawczych dowiodły, że Rockwool jest niekwestionowanym liderem na rynku materiałów izolacyjnych w kategorii wełny mineralnej i skalnej. Wynika to przede wszystkim z wysokiej jakości produktów, jak również wsparcia i działań realizowanych w ramach szeroko pojętego doradztwa w dziedzinie efektywności energetycznej budynków.

Czytaj więcej...

STOWARZYSZENIE NOWOCZESNE BUDYNKI

Celem powołania Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) było stworzenie interdyscyplinarnej platformy środowiskowej na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania prawa w obszarze budownictwa, a w szczególności przepisów techniczno-budowlanych. SNB zrzesza osoby z szeroko pojętego rynku budowlanego, m.in.: przedstawicieli organizacji branżowych, specjalistów producentów i dostawców wyrobów budowalnych, biur projektowych, ekspertów akademickich, mających na uwadze przejrzystość, jednoznaczność, aktualność i przewidywalność krajowych przepisów techniczno-budowlanych. Działania SNB są ukierunkowane na podnoszenie jakości budynków w Polsce i promocję innowacyjnych technik i technologii w budownictwie z poszanowaniem celów: bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony środowiska.


SNB zostało powołane do życia w 2010 r. Obecnie rozwijana jest sieć firm wspierających i organizacji współpracujących z SNB, tworzących jednocześnie zaplecze eksperckie na potrzeby rozwoju, wdrażania i promocji Mechanizmu Prekonsultacji. W założeniu Mechanizm Prekonsultacji jest formułą współpracy środowiska budowalnego w celu eksperckiego wsparcia resortu właściwego w procesie stanowienia przepisów techniczno-budowlanych na potrzeby rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce. Intencją SNB jest podkreślenie znaczenia efektywnego dialogu z administracją rządową dzięki integracji działań całego środowiska na rzecz poprawy istniejących regulacji, gdyż nowoczesne podejście do rozwiązań techniczno-budowlanych wymaga spojrzenia na budynek całościowo.


Koncepcja Mechanizmu Prekonsultacji to autorska propozycja SNB na konsolidację działań środowiska budowlanego w celu identyfikacji bieżących problemów w stosowaniu Warunków Technicznych (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.)) poprzez e-ankietę umieszczoną na dedykowanej stronie http://prekonsultacje.pl/ oraz wypracowanie wspólnego podejścia dla przeprowadzania cyklicznych aktualizacji przepisów techniczno-budowlanych w Polsce.

 

Roto prezentuje trendy w zamkach do drzwi

Wybierając drzwi musimy uwzględnić także praktyczną stronę zakupu: bezpieczeństwo, trwałość i łatwą obsługę. Firma Roto – producent okuć do okien i zamków do drzwi – podpowiada rozwiązania, które uwzględniają najnowsze trendy.

Zamek wielopunktowy to podstawa
Drzwi zewnętrzne to strażnik domowego ogniska. Jeśli chcemy spać spokojnie, bez obaw, że nieproszony gość splądruje nam dom pod osłoną nocy, musimy być pewni, że zabezpieczyliśmy go w odpowiedni sposób. Receptą na zniechęcenie włamywacza są w pierwszej linii trudne do pokonania drzwi, a niezawodny, nowoczesny zamek, taki jak Roto DoorSafe 600, to w takich drzwiach podstawa. Główną zaletą tego zamka jest wielopunktowe ryglowanie łączone. Polega ono na jednoczesnym ryglowaniu zamka głównego i dodatkowych punktów zabezpieczających w postaci bolców i rygli hakowych. Połączenie różnych elementów ryglujących rozmieszczonych gęsto na ościeżnicy wydłuża czas forsowania drzwi i zapewnia im doskonałą szczelność. Aby drzwi były bezpiecznie zamknięte wystarczy w zamku Roto DoorSafe 600 przekręcić klucz o 180 stopni (w odróżnieniu od innych zamków, w których rygle wysuwają się dopiero po przekręceniu klucza o 360 stopni). Większa siła docisku ułatwia otwieranie i zamykanie nawet lekko wypaczonych, bardzo wysokich, bo aż 3-metrowych drzwi. Powinny mieć to na uwadze osoby, które marzą o domu w nowoczesnym stylu, gdzie jednym z głównych akcentów będą drzwi na wysokość całego pomieszczenia. Drzwi wyposażone w zamek Roto DoorSafe 600 szczelnie przylegają do ościeżnicy na całej wysokości, dzięki czemu ciepłe powietrze nie wydostaje się na zewnątrz, a całe drzwi nie są podatne na wypaczanie się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności na przestrzeni roku.

 Roto
Zamek Roto DoorSafe 600 z ryglowaniem łączonym zapewnia szczelność na całej wysokości oraz zabezpieczenie antywyważeniowe klasy WK3
Foto: Roto

Czytaj więcej...