logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Sukcesy firmy KREISEL Technika Budowlana

Oddanie  w tym roku nowoczesnego zakładu prażenia, dającego możliwość wytwarzania szerokiej gamy produktów gipsowych w Ostrołęce  oraz zdobycie Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w XXI edycji konkursu za maszynowy tynk gipsowy lekki 651L powoduje,że 2011 r. firma KREISEL Technika Budowlana może zaliczyć do szczególnie udanych. KREISEL

Zakład prażenia w Ostrołęce

Czytaj więcej...

Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska dla najlepszych

Wykładzina Norma 43 oraz membrana dachowa DachGam produkcji Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.,  maszynowy tynk gipsowy lekki 65 1L firmy Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o.,  profile aluminiowe firmy EXTRAL Sp. z o. o., automatyczne kotły grzewcze serii DERO DUO z podajnikiem paliwa stałego, których producentem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła oraz typoszereg przydomowych hybrydowych oczyszczalni ścieków SL BIO  produkowanych przez SOTRALENTZ Sp. z o. o.  – to wyroby dla budownictwa nagrodzone Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w XIX edycji tego konkursu. teraz polska

W tym roku po raz drugi kapituła Polskiego Godła Promocyjnego wyłoniła Laureatów Konkursu „Wybitny Polak”. Są to osoby, które przez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Współorganizatorem konkursu „Wybitny Polak” jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – pozarządowa organizacja działająca pod patronatem Senatu RP.

 Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Maria Siemionow - wybitny polski chirurg i transplantolog, pracujący w USA, która w grudniu 2008 r. dokonała pierwszej na świecie udanej operacji przeszczepienia twarzy, prof. Jacek Jassem – onkolog, który stworzył w Gdańsku jedną z najnowocześniejszych klinik onkologii w kraju oraz Adam Małysz, najbardziej utytułowany polski skoczek, który w tym roku ogłosił zakończenie swojej kariery w skokach narciarskich.

Konkurs „Teraz Polska” odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Sponsorem tegorocznej gali  były firmy: FAKRO, Blachy Pruszyński oraz Solbet. 

III konkurs "Zarządzanie energią" ogłoszony

6 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, OGŁOSIŁ NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 50 mln zł.
 
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).
 
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 22 CZERWCA 2011 ROKU DO 21 LIPCA 2011 ROKU, DO GODZ. 15:30

Czytaj więcej...

Spotkanie członków Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR"

19 maja 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie  członków Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „S I P U R”, którego tematem był m.in. program działań na najbliższy rok, wybór władz oraz przyjęcie nowych członków.
Wybrano siedmioosobowy Zarząd na czele którego stanął Prezes Zarządu -  Marek Ciechowski z firmy Recticel Izolacje Sp. z o.o. oraz dwaj Wiceprezesi -  Piotr Cieślewicz z grupy Kingspan Insulation (dawny EcoTherm) oraz  Marcin Rogóż z firmy Bayer Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Eurokody w praktyce - nowy cykl w miesięczniku Materiały Budowlane

Miesięcznik „Materiały Budowlane” od lat wspierający i promujący na swoich łamach najnowocześniejsze rozwiązania przydatne w pracy inżyniera budownictwa rozpoczął w majowym numerze cykl publikacji pod nazwą „Eurokody w praktyce”. Będzie je łatwo znaleźć w czasopiśmie, gdyż są drukowane na niebieskich stronach.  Oprócz omówienia Eurokodów położymy przede wszystkim nacisk na praktyczny aspekt ich zastosowania. Tematyka związana z Eurokodami jest obszerna i skomplikowana, dlatego będziemy się starali prezentować ją w sposób zrozumiały i jak najbardziej praktyczny, gdyż głównym celem cyklu jest danie inżynierom budownictwa przyjaznego narzędzia, możliwego do wykorzystania w codziennej pracy zawodowej.
 

Czytaj więcej...

Nowy zakład firmy Baumit w Pobiedziskach - mariaż tradycji z siłą postępu

12. maja 2011 r., w Pobiedziskach k. Poznania otwarto trzecią fabrykę firmy Baumit . Rocznie  ten bardzo nowoczesny zakład będzie produkował  250 tys. ton suchych mieszanek tynkarskich, gipsów, farb, zapraw murarskich i klejących.

Decydujące znaczenie dla wyboru lokalizacji dla nowej fabryki miały  względy logistyczne. Gmina Pobiedziska usytuowana jest w bliskiej odległości od stolicy województwa - Poznania - oraz zaledwie 25 km od planowej trasy ekspresowej S5 i linii kolejowej łączącej Mysłowice z Gdynią - ważnego szlaku komunikacyjnego, prawdziwego pomostu pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią.
Duże znaczenie dla finalizacji przedsięwzięcia miało gospodarcze zaangażowanie Rady Gminy Pobiedziska, która w 2008 r. uchwaliła ulgi podatkowe w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Zdecydowaliśmy się na Pobiedziska m.in. ze względu na atrakcyjne warunki inwestycyjne – mówi Ryszard Szymański Prezes firmy Baumit.
Całkowity koszt budowy fabryki Baumit w Pobiedziskach wyniósł 16 mln euro. Częściowo był on finansowany ze środków unijnych w ramach działań 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki.Przecięcie wstęgi

 Fot. Przecięcie wstęgi symbolicznie uruchomiono nową fabryki Baumit 

Czytaj więcej...

Otwarcie nowego Zakładu Produkcyjnego Wielka Wola 2 Ceramiki Paradyż

Innowacyjny park maszynowy, zastąpienie ciągów technologicznych wykorzystywanych do produkcji klinkieru oraz budowa nowych hal z trzema ciągami produkcyjnymi wraz z wyposażeniem w urządzenia do rektyfikacji i polerowania powierzchni wyrobów – to efekty modernizacji zakładu produkcyjnego Ceramiki Paradyż w Wielkiej Woli (Zakład Produkcyjny Wielka Wola 2), który został uroczyście otwarty 20 maja br.

 
Paradyż

Czytaj więcej...