logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 08/2016

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
8 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Fakro (reklama)

Tytan (reklama)

TEMAT WYDANIA – Stolarka budowlana

K. MatejaWarunki techniczne montażu okien i drzwi balkonowych ... 3
cytuj : Mateja Krzysztof. 2016. „Warunki techniczne montażu okien i drzwi balkonowych”. Materiały Budowlane 528 (8): 3-7 . DOI 10.15199/33.2016.08.01.

Simplex (reklama)

Stropex (reklama)

J. Awksientjuk, B. PietruszkaOptymalizacja mostków cieplnych na połączeniu przegrody ze stolarką ... 10
cytuj : Awksientjuk Jarosław, Barbara Pietruszka. 2016. „Optymalizacja mostków cieplnych na połączeniu przegrody ze stolarką”. Materiały Budowlane 528 (8): 10-12 . DOI 10.15199/33.2016.08.02.
M. JakimowiczWytrzymałość i szczelność termoizolacyjnych systemów montażu okien i drzwi balkonowych ... 12
cytuj : Jakimowicz Marzena. 2016. „Wytrzymałość i szczelność termoizolacyjnych systemów montażu okien i drzwi balkonowych”. Materiały Budowlane 528 (8): 12-14 . DOI 10.15199/33.2016.08.03.
Inteligentne rozwiązania w produktach DRUTEX ... 15
Markizy okienne FAKRO w szkołach i przedszkolach – rozwiązanie na upał ... 16
P. WróblewskiKampania edukacyjna „DOBRYMONTAŻ” ... 18
P. WróblewskiZawód montera stolarki budowlanej ... 18

Romb (reklama)

R. Klos Bezpieczne okna ... 20
cytuj : Kłos Robert. 2016. „Bezpieczne okna”. Materiały Budowlane 528 (8): 20-21 . DOI 10.15199/33.2016.08.04.
A. Piekarczuk Metody obliczeń statycznych przeszkleń o dużej powierzchni ... 22
cytuj : Piekarczuk Artur. 2016. „Metody obliczeń statycznych przeszkleń o dużej powierzchni”. Materiały Budowlane 528 (8): 22-25 . DOI 10.15199/33.2016.08.05.
P. DanaStolarka otworowa na fali wznoszącej ... 26
cytuj : Dana Przemysław. 2016. „Stolarka otworowa na fali wznoszącej”. Materiały Budowlane 528 (8): 26 . DOI 10.15199/33.2016.08.06.

Velux (reklama)

B. TomczakSzanse i zagrożenia rozwoju branży stolarki budowlanej ... 28
cytuj : Tomczak Beata. 2016. „Szanse i zagrożenia rozwoju branży stolarki budowlanej”. Materiały Budowlane 528 (8): 28-29 . DOI 10.15199/33.2016.08.07.

TEMAT WYDANIA – Akustyka w budownictwie

L. Misiewicz, E. NowickaIzolacyjność akustyczna – wymagania normowe i kontrola ich spełnienia ... 30
cytuj : Misiewicz Lech, Elżbieta Nowicka. 2016. „Izolacyjność akustyczna wymagania normowe i kontrola ich spełnienia”. Materiały Budowlane 528 (8): 30-31 . DOI 10.15199/33.2016.08.08.
M. RzeszutkoBudynki wielorodzinne – wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej i cieplnej ścian wewnętrznych ... 32
E. NowickaKierunki nowelizacji krajowej normy dotyczącej dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach ... 34
cytuj : Nowicka Elżbieta. 2016. „Kierunki nowelizacji krajowej normy dotyczącej dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach”. Materiały Budowlane 528 (8): 34-35 . DOI 10.15199/33.2016.08.09.

Pol-skone (reklama)

A. K. KłosakPraktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej ... 37
cytuj : Kłosak K. Andrzej. 2016. „Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej”. Materiały Budowlane 528 (8): 37-40 . DOI 10.15199/33.2016.08.10.
A. DobrowolskiLeca® BLOK – Ściany zewnętrzne chroniące przed hałasem ... 41
Zapewnienie izolacyjności akustycznej stropów ... 42
E. Nowicka, B. SzudrowiczWymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym przyjęte w PN-B-02151-3:2015-10 ... 43
cytuj : Nowicka Elżbieta, Barbara Szudrowicz. 2016. „Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym przyjęte w PN-B-02151-3:2015-10”. Materiały Budowlane 528 (8): 43-46 . DOI 10.15199/33.2016.08.11.

Silikaty (reklama)

R. KowalskiZapewnienie komfortu akustycznego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Systemów Suchej Zabudowy firmy Siniat ... 48
E. Nowicka, B. Szudrowicz – Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem wewnętrznym bytowym przyjęte w normie PN-B-02151-3:2015-10 ... 50
cytuj : Nowicka Elżbieta, Barbara Szudrowicz.. 2016. „Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem wewnętrznym bytowym przyjęte w normie PN-B-02151-3:2015-10”. Materiały Budowlane 528 (8): 50-53 . DOI 10.15199/33.2016.08.12.
J. NurzyńskiOcena akustyczna terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe ... 54
cytuj : Nurzyński Jacek. 2016. „Ocena akustyczna terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe”. Materiały Budowlane 528 (8): 54-56 . DOI 10.15199/33.2016.08.13.
P. O. Korycki Akustyka obiektów halowych z lekką obudową z płyt warstwowych ... 57
L. DulakIzolacyjność akustyczna szyb w kontekście ich parametrów cieplnych ... 58
cytuj : Dulak Leszek. 2016. „Izolacyjność akustyczna szyb w kontekście ich parametrów cieplnych”. Materiały Budowlane 528 (8): 58-60. DOI 10.15199/33.2016.08.14.

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

A. Gorączko, M. GorączkoWykorzystanie lokalnego kamienia budowlanego w świetle przepisów ... 61
cytuj : Gorączko Aleksandra, Marcin Gorączko. 2016. „Wykorzystanie lokalnego kamienia budowlanego w świetle przepisów”. Materiały Budowlane 528 (8): 61-63. DOI 10.15199/33.2016.08.15.
T. Janiak, M. Lachowicz, A. PodhoreckiWybrane problemy dotyczące projektowaniaWielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu ... 64
cytuj : Janiak Tomasz, Magdalena Lachowicz, Adam Podhorecki . 2016. „Wybrane problemy dotyczące projektowania Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu”. Materiały Budowlane 528 (8): 64-66. DOI 10.15199/33.2016.08.16.
M. Czopowska-LewandowiczPróba identyfikacji bentonitu w betonie ściany szczelinowej ... 67
cytuj : Czopowska-Lewandowicz Magdalena. 2016. „proba-identyfikacji-bentonitu-w-betonie-sciany-szczelinowej”. Materiały Budowlane 528 (8): 67-69 . DOI 10.15199/33.2016.08.17.
E. Horszczaruk, P. Sikora, E. Mijowska, K. CendrowskiMikrostruktura betonów osłonowych na kruszywie magnetytowym w wysokiej temperaturze ... 70
cytuj : Horszczaruk Elżbieta, Paweł Sikora, Ewa Mijowska, Krzysztof Cendrowski. 2016. „Mikrostruktura betonów osłonowych na kruszywie magnetytowym w wysokiej temperaturze”. Materiały Budowlane 528 (8): 70-72 . DOI 10.15199/33.2016.08.18.
M. Konopska-Piechurska, W. Jackiewicz-RekMożliwości wykorzystania próbek po badaniu wytrzymałości na zginanie betonu do określenia jego wytrzymałości na ściskanie oraz na rozciąganie przy rozłupywaniu ... 73
cytuj : Konopska-Piechurska, Wioletta Jackiewicz-Rek. 2016. „Możliwości wykorzystania próbek po badaniu wytrzymałości na zginanie betonu do określenia jego wytrzymałości na ściskanie oraz na rozciąganie przy rozłupywaniu”. Materiały Budowlane 528 (8): 73-75 . DOI 10.15199/33.2016.08.19.
Z. Woziwodzki, B. Zając, A. Zawalski Możliwości zastosowania w drogownictwie odpadu z przesiewania gruzu betonowego ... 76
cytuj : Woziwodzki Zbigniew, Barbara Zając, Andrzej Zawalski. 2016. „Możliwości zastosowania w drogownictwie odpadu z przesiewania gruzu betonowego”. Materiały Budowlane 528 (8): 76-78 . DOI 10.15199/33.2016.08.20.
M. Rajchel, T. SiwowskiBadania pełnowymiarowego mostowego dźwigara hybrydowego typu „kompozyt FRP – beton” pod obciążeniem statycznym ... 79
cytuj : Rajchel Mateusz, Tomasz Siwowski. 2016. „Badania pełnowymiarowego mostowego dźwigara hybrydowego typu „kompozyt FRP – beton” pod obciążeniem statycznym”. Materiały Budowlane 528 (8): 79-81 . DOI 10.15199/33.2016.08.21.
M. PiątkowskiZwichrzenie sprężyste kratownicy z imperfekcjami ... 82
cytuj : Piatkowski Michał. 2016. „Zwichrzenie sprężyste kratownicy z imperfekcjami”. Materiały Budowlane 528 (8): 82-83 . DOI 10.15199/33.2016.08.22.
A. Alsabry, M. Mrówczyńska, A. Bazan-Krzywoszańska, M. SkibaPotencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze ... 84
cytuj : Alsabry Abdrahman, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba. 2016. „Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze”. Materiały Budowlane 528 (8): 84-85 . DOI 10.15199/33.2016.08.23.
H. Koczyk, E. SzczechowiakRozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych ... 86
cytuj : Koczyk Halina, Edward Szczechowiak. 2016. „Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych”. Materiały Budowlane 528 (8): 86-88 . DOI 10.15199/33.2016.08.24.
M. Górski, R. Krzywoń, M. Safuta, N. Paszek, Sz. Dawczyński, J. PizońBadania cech materiałowych geopolimerów z odpadowych kruszyw pokopalnianych i ich symulacje numeryczne ... 89
cytuj : Górski Marcin, Rafał Krzywoń, Małgorzata Safuta, Natalia Paszek, Szymon Dawczyński, Jan Pizoń. 2016. „Badania cech materiałowych geopolimerów z odpadowych kruszyw pokopalnianych i ich symulacje numeryczne”. Materiały Budowlane 528 (8): 89-91 . DOI 10.15199/33.2016.08.25.
J. JaroszPorównanie teoretycznych ugięć przęseł z belek obetonowanych z wynikami obciążeń próbnych ... 92
cytuj : Jarosz Jakub. 2016. „Porównanie teoretycznych ugięć przęseł z belek obetonowanych z wynikami obciążeń próbnych”. Materiały Budowlane 528 (8): 92-94 . DOI 10.15199/33.2016.08.26.
J. KorentzModelowanie niesprężystego wyboczenia prętów zbrojenia podłużnego w elementach żelbetowych ... 95
cytuj : Korentz Jacek. 2016. „Modelowanie niesprężystego wyboczenia prętów zbrojenia podłużnego w elementach żelbetowych”. Materiały Budowlane 528 (8): 95-96 . DOI 10.15199/33.2016.08.27.
B. KożuchWybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych przejazdami pociągów w zależności od prędkości i rodzaju taboru ... 97
cytuj : Kożuch Barbara. 2016. „Wybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych przejazdami pociągów w zależności od prędkości i rodzaju taboru”. Materiały Budowlane 528 (8): 97-99. DOI 10.15199/33.2016.08.28.
L. Buda-OżógOcena nośności skręcanych i ścinanych belek projektowanych z wykorzystaniem modeli ST ... 100
cytuj : Buda-Ożóg Lidia. 2016. „Ocena nośności skręcanych i ścinanych belek projektowanych z wykorzystaniem modeli ST”. Materiały Budowlane 528 (8): 100-102. DOI 10.15199/33.2016.08.29.
R. Coufal, M. OlszewskaNumeryczne symulacje zmiany wartości modułu ściśliwości gruntu organicznego pod nasypem przeciążającym ... 103
cytuj : Coufal Ryszard, Magdalena Olszewska. 2016. „Numeryczne symulacje zmiany wartości modułu ściśliwości gruntu organicznego pod nasypem przeciążającym”. Materiały Budowlane 528 (8): 103-105. DOI 10.15199/33.2016.08.30.
Sz. Topoliński, M. K. KumorUdział fazy mineralnej w stabilizacji podłoża torfowego cementem ... 106
cytuj : Topoliński Szymon, Maciej Kordian. 2016. „Udział fazy mineralnej w stabilizacji podłoża torfowego cementem”. Materiały Budowlane 528 (8): 106-107. DOI 10.15199/33.2016.08.31.
K. Zabielska-Adamska, M. WasilWytrzymałość na rozciąganie popiołu lotnego z dodatkiem bentonitu jako materiału na warstwy uszczelniające ... 108
cytuj : Zabielska-Adamska Katarzyna, Mariola Wasil. 2016. „Wytrzymałość na rozciąganie popiołu lotnego z dodatkiem bentonitu jako materiału na warstwy uszczelniające”. Materiały Budowlane 528 (8): 108-109. DOI 10.15199/33.2016.08.32.
M. Danielek, D. Wiśniewski, M. Słowik, J. KempaWpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe ... 110
cytuj : Danielek Mateusz, Damian Wiśniewski, Mieczysław Słowik, Jan Kempa. 2016. „Wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe”. Materiały Budowlane 528 (8): 110-111 . DOI 10.15199/33.2016.08.33.
A. Dziadosz, O. Kapliński, A. Tomczyk, M. Rejment Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych ... 112
cytuj : Dziadosz Agnieszka, Oleg Kapliński, Andrzej Tomczyk, Mariusz Rejment. 2016. „Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych”. Materiały Budowlane 528 (8): 112-113 . DOI 10.15199/33.2016.08.34.
W. Martinek, Z. Tokarski, K. PietrzakTransport ładunku powrotnego jako element łańcucha logistycznego przy układaniu nawierzchni asfaltowej ... 114
cytuj : Martinek Włodzimierz, Zbigniew Tokarski, Karol Pietrzak. 2016. „Transport ładunku powrotnego jako element łańcucha logistycznego przy układaniu nawierzchni asfaltowej”. Materiały Budowlane 528 (8): 114-115 . DOI 10.15199/33.2016.08.35.
E. PlebankiewiczKoncepcja modelu predykcji rzeczywistych kosztów realizacji obiektów budowlanych ... 116
cytuj : Plebanowicz Edyta. 2016. „Koncepcja modelu predykcji rzeczywistych kosztów realizacji obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 528 (8): 116-119 . DOI 10.15199/33.2016.08.36.
Z. Tokarski, K. Pietrzak, A. GrzybowskaKonkurencyjność firm wspomagana voucherami badawczymi na przykładzie projektów województwa kujawsko-pomorskiego ... 120
cytuj : Tokarski Zbigniew, Karol Pietrzak, Agnieszka Grzybowska. 2016. „Konkurencyjność firm wspomagana voucherami badawczymi na przykładzie projektów województwa kujawsko-pomorskiego”. Materiały Budowlane 528 (8): 120-121 . DOI 10.15199/33.2016.08.37.

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. DrobiecWpływ zbrojenia na zarysowanie strefy podokiennej muru z betonu komórkowego ... 122
cytuj : Drobiec Łukasz. 2016. „Wpływ zbrojenia na zarysowanie strefy podokiennej muru z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 528 (8): 122-125 . DOI 10.15199/33.2016.08.38.

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Sz. Firląg, K. Truchan, M. PiaseckiAnaliza ryzyka kondensacji powierzchniowej i rozwoju pleśni w nowych budynkach ... 126
cytuj : Firląg Szymon, Kazimierz Truchan, Michał Piasecki. 2016. „Analiza ryzyka kondensacji powierzchniowej i rozwoju pleśni w nowych budynkach”. Materiały Budowlane 528 (8): 126-128 . DOI 10.15199/33.2016.08.39.

PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA

H. S. Abdelgader, A. S. El-Baden Mechanical properties of no-fines concrete ... 129
cytuj : Abdelgader Hakim S. , Ali S. El-Baden. 2016. „Mechanical properties of no-fines concrete”. Materiały Budowlane 528 (8): 129-131 . DOI 10.15199/33.2016.08.40.

BIM W BUDOWNICTWIE

J. Janota-BzowskiPrzygotowanie procesu inwestycyjnego z zastosowaniem BIM ... 132
cytuj : Janota-Bzowski Jacek. 2016. „Przygotowanie procesu inwestycyjnego z zastosowaniem BIM”. Materiały Budowlane 528 (8): 132-134 . DOI 10.15199/33.2016.08.41.

DACHY

K. PatokaPolemika z tezami artykułu „Wybrane elementy problematyki trwałości pokryć dachowych wykonywanych z dachówek ceramicznych i cementowych” ... 135

JRS (reklama)

B. FranckeOdpowiedź na polemikę mgr. inż. Krzysztofa Patoki z artykułem „Wybrane elementy problematyki trwałości pokryć dachowych wykonywanych z dachówek ceramicznych i cementowych” ... 138

PRAKTYKA BUDOWLANA

R. Kisieliński, R. Kowalski, M. AbramowiczOdkształcalność zbrojenia w elementach żelbetowych narażonych na warunki pożarowe ... 140
cytuj : Kisieliński Rafał, Robert Kowalski, Marian Abramowicz. 2016. „Odkształcalność zbrojenia w elementach żelbetowych narażonych na warunki pożarowe”. Materiały Budowlane 528 (8): 140-144 . DOI 10.15199/33.2016.08.42.
R. Jarmontowicz, J. SieczkowskiWłaściwości stropów TERIVA i TERIVA-E są nieporównywalne ... 145
cytuj : Jarmontowicz Roman, Jan Sieczkowski. 2016. „Właściwości stropów TERIVA i TERIVA-E są nieporównywalne”. Materiały Budowlane 528 (8): 145 . DOI 10.15199/33.2016.08.43.
M. Górski, R. Krzywoń, Sz. Dawczyński, L. SzojdaLaminat z włókna węglowego jako sensor tekstylny – badania zmian oporności ... 146
cytuj : Górski Marcin, Rafał Krzywoń, Szymon Dawczyński, Leszek Szojda. 2016. „Laminat z włókna węglowego jako sensor tekstylny – badania zmian oporności”. Materiały Budowlane 528 (8): 146-147 . DOI 10.15199/33.2016.08.44.
A. Kaliszuk-WieteckaDogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej ... 148
cytuj : Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2016. „Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej”. Materiały Budowlane 528 (8): 148-149 . DOI 10.15199/33.2016.08.45.
J. Szer, P. JagielskiPrzegląd katastrof budowlanych w Polsce i na świecie spowodowanych wybuchem gazu ... 150
cytuj : Szer Jacek, Przemysław Jagielski. 2016. „Przegląd katastrof budowlanych w Polsce i na świecie spowodowanych wybuchem gazu”. Materiały Budowlane 528 (8): 150-152 . DOI 10.15199/33.2016.08.46.

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I półroczu 2016 roku ... 153
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2016. „Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2016 roku”. Materiały Budowlane 528 (8): 153-155 . DOI 10.15199/33.2016.08.47.
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2016 roku ... 156
cytuj : Kobylarz Janusz. 2016. „Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2016 roku”. Materiały Budowlane 528 (8): 156-158 . DOI 10.15199/33.2016.08.48.
M. Mysior-SyczukCeny materiałów budowlanych w czerwcu 2016 roku ... 158

Ranking Budowlana Marka Roku 2016 (reklama)

K. Wiśniewska Czas stworzyć procedurę praworządności w stosunku do Komisji Europejskiej ... 160

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ... 161

KONFERENCJE

K. WiśniewskaXV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ... 162

Viatop (reklama)

J. Marcinowski, M. Giżejowski, A. KozłowskiXIII Konferencja „Konstrukcje Metalowe” ... 164

Canastol (reklama)

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 166

Prenumerata dla szkół średnich ... 168

ZCB Owczary (reklama)

Icopal (reklama)