logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

NUMER 12/2015

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Steinbacher (reklama)

Velux (reklama)

Życzenia świateczne ... 2

Wydział Inżynierii Lądowej – 100-lecie Odnowienia Tradycji POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

H. ZobelHistoria Wydziału Inżynierii Lądowej PW ... 3, DOI: 10.15199/33.2015.12.01
A. Siemińska-LewandowskaWydział Inżynierii Lądowej – teraźniejszość i przyszłość ... 9, DOI: 10.15199/33.2015.12.02
M. Książek, P. Nowak, J. RosłonProjekty dydaktyczne współfinansowane z UE prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ... 13, DOI: 10.15199/33.2015.12.03
Studia podyplomowe na WIL PW ... 16
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” ... 17

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

R. Dachowski, S. KapałaWpływ regranulatu polistyrenu wysokoudarowego na właściwości użytkowe autoklawizowanego betonu komórkowego ... 18, DOI: 10.15199/33.2015.12.04
J. Korycka-Kowalska, P. WoyciechowskiAnaliza stanu wiedzy o współzależności pomiędzy destrukcją mrozową i karbonatyzacyjną betonu ... 20, DOI: 10.15199/33.2015.12.05
P. Woliński, G. Adamczewski, P. WoyciechowskiWpływ zawartości wapiennego popiołu lotnego na przebieg karbonatyzacji betonu ... 24, DOI: 10.15199/33.2015.12.06
P. L. Narloch, M. Sobolewski, M. Gołębiewski, A. Kaliszuk-Wietecka, P. Woyciechowski – Współczynnik przewodzenia ciepła ziemi ubijanej stabilizowanej cementem ... 26, DOI: 10.15199/33.2015.12.07
A. StępieńModyfikacja wyrobów wapienno-piaskowych ... 29, DOI: 10.15199/33.2015.12.08
R. Dachowski, M. NowekChitozan i hydroxyapatyt jako dodatki modyfikujące właściwości wyrobów silikatowych ... 32, DOI: 10.15199/33.2015.12.09

TEMAT WYDANIA – Zastosowanie surowców odpadowych w budownictwie

T. SzczygielskiMinerały antropogeniczne z energetyki a gospodarka o obiegu zamkniętym ... 34, DOI: 10.15199/33.2015.12.10
T. Baran, M. Ostrowski, Z. GiergicznyWykorzystanie mieszanych popiołów lotnych z oddzielnego spalania pyłu węglowego i paliw wtórnych w produkcji spoiw wiążących ... 37, DOI: 10.15199/33.2015.12.11
K. Wiśniewska Popioły z energetyki pełnowartościowymi surowcami dla budownictwa ... 41, DOI: 10.15199/33.2015.12.12
K. Łuczaj, P. UrbańskaCertyd – nowe, lekkie, wysokowytrzymałe kruszywo spiekane ... 42, DOI 10.15199/33.2015.12.13

Certyd (reklama) ... 45

M. Bołtryk, A. KrupaKompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym modyfikowane domieszkami ... 46, DOI: 10.15199/33.2015.12.14
K. Łaskawiec,M. Piotrowicz, P. ZającZastosowanie ABK z recyklingu do wytwarzania betonu zwykłego ... 49, DOI: 10.15199/33.2015.12.15
A. Michalik, F. ChylińskiWpływ odazotowania spalin na możliwość wykorzystania popiołów lotnych w betonie ... 51, DOI: 10.15199/33.2015.12.16

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

A. ByrdyPorównanie systemu izolacji nakrokwiowej dachów skośnych płytami poliuretanowymi oraz tradycyjnymi materiałami termoizolacyjnymi ... 55, DOI: 10.15199/33.2015.12.17

Fennsterbau (reklama) ... 57

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec, R. JasińskiWpływ rodzaju zbrojenia na parametry mechaniczne ściskanego muru z betonu komórkowego ... 58, DOI: 10.15199/33.2015.12.18

Solbet (reklama) ... 61

Steinbacher (reklama) ... 62

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. Głowacz Normy zharmonizowane i Europejskie Dokumenty Oceny w 2015 r. ... 63, DOI 10.15199/33.2015.12.19
M. GłowaczMali i średni przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020 ... 65, DOI 10.15199/33.2015.12.20
B. L. PietruszkaProjekt H-House – zdrowsze życie z eko-innowacyjnymi komponentami w budownictwie mieszkaniowym ... 67

PRAKTYKA BUDOWLANA

T. Janiak, A. Niespodziana, A. Grabowski, M. Delyavskyy, M. Olejniczak – Ocena wytrzymałości na ściskanie murów istniejących budynków na podstawie badań próbek nienormowych ... 68, DOI: 10.15199/33.2015.12.21
M. Lachowicz, J. Sobczak-Piąstka, A. PodhoreckiPropozycja nowego modelu niezawodności realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych ... 70, DOI: 10.15199/33.2015.12.22
A. Podhorecki, I. Kasprzyk, M. Lachowicz, M. SosnowskaRozbudowa zabytkowej kamienicy na warszawskiej Starówce z wykorzystaniem ścian szczelinowych i zmodyfikowanej metody budowy top & down ... 74, DOI: 10.15199/33.2015.12.23

Polskie Towarzystwo Cynkownicze (reklama) ... 77

M. Dobiszewska, M. Lachowicz, A. Podhorecki Uszkodzenia masywnych przypór wież zabytkowego kościoła ... 78, DOI: 10.15199/33.2015.12.24
T. Rucińska, O. Chańko, A. NowickaWpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw ... 80, DOI: 10.15199/33.2015.12.25

JRS (reklama) ... 83 

M. Niedostatkiewicz, J. HarasZastosowanie promieniowania rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych ... 84, DOI: 10.15199/33.2015.12.26

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – październik 2015 roku ... 87, DOI: 10.15199/33.2015.12.27

Viatop (reklama) ... 89

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2015 roku ... 90, DOI: 10.15199/33.2015.12.28
D. Kostrzewska-MatyniaICOPAL otrzymał Referencje Wiarygodności Technicznej IPB ... 93
Od 25 lat VELUX rozwija się i umacnia pozycję na polskim rynku – rozmowa z Jackiem Siwińskim, Dyrektorem Generalnym Velux Polska Sp. z o.o. ... 94
Nasze możliwości produkcyjne pozwalają nam elastycznie dostosować się do potrzeb rynku – rozmowa z Tomaszem Wesołowskim, Prezesem Zarządu firmy PETRALANA S.A ... 96

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ... 97

KONFERENCJE ... 98

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Rytwińska-Rasz Odpowiedzialność cywilna w przypadku katastrofy budowlanej ... 100, DOI: 10.15199/33.2015.12.29

Międzynarodowe Targi Poznańskie "budma" (reklama)
ICOPAL (reklama)