logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Grzegorz Śmiertka, Dyrektor Zakładu ZPB Kaczmarek we Wszemirowie

1 stycznia 2021 r. zakończył się w Polsce okres przejściowy wprowadzenia Eurokodów w miejsce dotychczasowych Polskich Norm. Od tego dnia wszystkie nowo realizowane projekty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 2285),muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN.  

www.zpbkaczmarek.pl

 Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 2/2024, strona 69-70 (spis treści >>)