logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Influence of wood type on the time of operation of autonomous smoke detectors

mł. kpt. inż. Adrian Osiński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
ORCID: 0000-0002-3886-0060

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.10.05
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule omówiono badania doświadczalne wpływu rodzaju drewna na czas zadziałania wybranych autonomicznych czujek dymu. Polegały one na pomiarze czasu zadziałania autonomicznych czujek dymu podczas spalania płomieniowego i bezpłomieniowego próbek wybranych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych powszechnie stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemyśle meblarskim. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny przydatności i niezawodności działania autonomicznych czujek dymu podczas detekcji pożaru w zależności od rodzaju spalania oraz zastosowanego materiału palnego.
Słowa kluczowe: autonomiczne czujki dymu; rodzaj drewna; czas zadziałania; spalanie płomieniowe; spalanie bezpłomieniowe.

Abstract. The article examines the influence of the type of wood on the response time of selected autonomous smoke detectors. The conducted experimental studies consisted in measuring the response time of autonomous smoke detectors during flame and flameless combustion of samples of selected wood species and wood-based materials commonly used in housing and furniture industry. On the basis of the obtained results, the usability and reliability of operation of autonomous smoke detectors during fire detection was assessed, depending on the type of combustion and the use of flammable material.
Keywords: autonomous smoke detectors; type of wood; response time; flame combustion; flameless combustion.

Literatura
[1] https://www.itd.poznan.pl, 21.06.2020 r.
[2] Osiński Adrian, Sylwia Boroń. 2020. „Autonomiczna czujka dymu – skuteczna detekcja pożaru w obiektach mieszkalnych”. Materiały Budowlane 575 (7): 34 – 37. DOI: 10.15199/33.2020.07.04.
[3] Popielarczyk Tomasz. 2009. „Badanie wpływu gęstości drewna ulegającego spalaniu na czas zadziałania czujek dymu”. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Nr 02 (14).
[4] PN-EN 14604:2006Autonomiczne czujki dymu.
[5] Wnęk Waldemar. 2008. „Wpływ gatunku drewna na czas zadziałania pożarowych czujek dymu”. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Warszawa.

Przyjęto do druku: 22.06.2020 r.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2020, strona 54-57 (spis treści >>)