logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W czerwcu obradowały krajowe zjazdy sprawozdawcze samorządów zawodów budowlanych – Izby Architektów RP (14 – 15 czerwca 2019 r.) oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (28 – 29 czerwca 2019 r.). Oprócz stałych elementów, takich jak absolutorium dla Krajowych Rad samorządów oraz przyjęcia sprawozdań krajowych organów statutowych, obrady zdominowała sprawa planowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmiana regulacji zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) – prof. Zbigniew Kledyński, przypomniał podczas swojego przemówienia na tegorocznym Zjeździe, że dyskutowano już pięć projektów osobnych ustaw o tych zawodach. Zarówno IARP, jak i PIIB po dyskusjach przyjęły zjazdowe stanowiska w tej sprawie.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 8/2019, strona 68 (spis treści >>)