logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

magazyn budowlany

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Painpol (reklama)
Okładka II - Tres (reklama)
Okładka III - ITB (reklama)
Okładka IV - Swisspor (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

M. Ramczyk - Prawne i ekonomiczne stymulatory rozwoju budownictwa niskoenergetycznego / Legal and economic stimuli for the development of energy-efficient constructionSelected threats resulting from ... 6
cytuj/citation: : Ramczyk Marek. 2018. "Prawne i ekonomiczne stymulatory rozwoju budownictwa niskoenergetycznego" Materiały Budowlane 549 (5): 6-8. DOI: 10.15199/33.2018.05.02

K. Pawłowski, A. Dylla - Jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym / A quality of external walls joints in hygrothermal aspect improper use of underground garages ... 9
cytuj/citation: Pawłowski Krzysztof, Dylla Andrzej. 2018. "Jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym" Materiały Budowlane 549 (5): 9-11. DOI: 10.15199/33.2018.05.03

A. Kaczmarek - Wpływ zmiennej temperatury powietrza podczas kondycjonowania zapraw na ich parametry techniczne / The influence of air temperature changes during the conditioning of mortars on their technical parameters ... 12
cytuj/citation: Kaczmarek Anna. 2018. "Wpływ zmiennej temperatury powietrza podczas kondycjonowania zapraw na ich parametry techniczne" Materiały Budowlane 549 (5): 12-13. DOI: 10.15199/33.2018.05.04

Y. Famulyak, M. Delyavskyy, J. Sobczak-Piąstka - Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego / The influence of unconventional reinforcement on the strength of non-autoclave foam concrete ... 14

cytuj/citation: Famulyak Yuriy, Delyavskyy Mykhaylo, Sobczak-Piąstka Justyna. 2018. "Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego" Materiały Budowlane 549 (5): 14-16. DOI: 10.15199/33.2018.05.05

J. Bujak, S. Majkowski, M. Nakielska, R. Okoński - Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego / The heat loss flux through external surfaces of the rotary kiln ... 17
cytuj/citation: Bujak Janusz, Majkowski Sebastian, Nakielska Magdalena, Okoński Ryszard. 2018. "Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego". Materiały Budowlane 549 (5): 17-18. DOI: 10.15199/33.2018.05.06

M. Lachowicz. M. Sosnowska, I. Kasprzyk, A. Podhorecki - Przypadek kłopotliwej rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego / A case of problematic extension and reconstruction of the provincial children’s hospital … 19
cytuj/citation: Lachowicz Magdalena, Sosnowska Magdalena, Kasprzyk Izabela, Podhorecki Adam. 2018. "Przypadek kłopotliwej rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego”. Materiały Budowlane 549 (5): 19. DOI: 10.15199/33.2018.05.07

D. Bojno, A. Grzybowska, R. Tews - Rewitalizacja historycznych konstrukcji kratownicowych na przykładzie estakady żelbetowej z 1911 r. / Revitalization of historical truss constructions on the example of a reinforced concrete overpass from 1911 ... 22
cytuj/citation: Bojno Dariusz, Grzybowska Agnieszka, Tews Rafał. 2018. "Rewitalizacja historycznych konstrukcji kratownicowych na przykładzie estakady żelbetowej z 1911 r.". Materiały Budowlane 549 (5): 22-24. DOI: 10.15199/33.2018.05.08

M. Kumor, Ł. Kumor - Geotechniczne właściwości iłów ekspansywnych jako podłoża gruntowego wysokościowca / Geotechnical aspects of foundation of the many-tiered building on the expansive clay soils ... 25
cytuj/citation: Kumor Maciej, Kumor Łukasz. 2018. "Geotechniczne właściwości iłów ekspansywnych jako podłoża gruntowego wysokościowca". Materiały Budowlane 549 (5): 25-28. DOI: 10.15199/33.2018.05.09

M Kumor, Ł. Kumor - Posadowienie wysokiego budynku na prefabrykowanych palach wbijanych / The foundation of the many-tiered building on the prefabricated concrete pales ... 29
cytuj/citation: Kumor Maciej, Kumor Łukasz. 2018. "Posadowienie wysokiego budynku na prefabrykowanych palach wbijanych". Materiały Budowlane 549 (5): 29-30. DOI: 10.15199/33.2018.05.10

A. Zalewski - Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego / Road pavements in traffic calming zones ... 31
cytuj/citation: Zalewski Andrzej. 2018. "Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego". Materiały Budowlane 549 (5): 31-32. DOI: 10.15199/33.2018.05.11

M. Słowik, D. Wiśniewski, F. Hałas, D. Krzemiński - Ocena wpływu kształtu oraz wymiarów próbek na wyniki testu koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych / Assessment of impact of shape and dimensions of specimens on the results obtained in wheel tracking test ... 33
cytuj/citation: Słowik Miezysław, Damian Wiśniewski, Filip Hałas, Dawid Krzemiński. 2018. "Ocena wpływu kształtu oraz wymiarów próbek na wyniki testu koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych". Materiały Budowlane 549 (5): 33-35. DOI: 10.15199/33.2018.05.12

A. Kaliszuk-Wietecka - Osuszanie i zabezpieczanie wodochronne zawilgoconych elementów budynków / Drying and waterproof protection of damp elements ... 53
cytuj/citation: Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2018. "Osuszanie i zabezpieczanie wodochronne zawilgoconych elementów budynków". Materiały Budowlane 549 (5): 53-56. DOI: 10.15199/33.2018.05.17

A. Kaliszuk-Wietecka - Oddziaływanie wody – przypadki nietypowe / Water impact – unusual cases ... 61
cytuj/citation: Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2018. "Oddziaływanie wody – przypadki nietypowe". Materiały Budowlane 549 (5): 61-63. DOI: 10.15199/33.2018.05.19

L. Runkiewicz, J. Sieczkowski - Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach / Risks and failure of reinforced concrete construction in the last period ... 64
cytuj/citation: Runkiewicz Leonard, Sieczkowski Jan. 2018. "Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach". Materiały Budowlane 549 (5): 64-67. DOI: 10.15199/33.2018.05.20

T. Trapko, M. Musiał, D. Marcinczak, F. Grzymski, K. Rogalski - Zakotwienie siatek kompozytowych PBO-FRCM / Anchoring of PBO-FRCM composite fabric ... 69
cytuj/citation: Trapko Tomasz, Musiał Michał, Marcinczak Dorota, Grzymski Filip, Rogalski Kamil. 2018. "Zakotwienie siatek kompozytowych PBO-FRCM". Materiały Budowlane 549 (5): 69-71. DOI: 10.15199/33.2018.05.21

Ł. Bednarz - Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych / Possible applications of composites in strengthening heritage buildings ... 72
cytuj/citation: Bednarz Łukasz. 2018. "Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych". Materiały Budowlane 549 (5): 72-74. DOI: 10.15199/33.2018.05.22

M. Zych - Korekta dopuszczalnej średnicy zbrojenia z uwzględnieniem wymagań PN-EN 1992-3 / Correction of the maximum reinforcement bar diameter in accordance with the requirements of PN-EN 1992-3 ... 75
cytuj/citation: Zych Mariusz. 2018. "Korekta dopuszczalnej średnicy zbrojenia z uwzględnieniem wymagań PN-EN 1992-3". Materiały Budowlane 549 (5): 75-76. DOI: 10.15199/33.2018.05.23

R. Jasiński, Ł. Drobiec - Wpływ sposobu murowania na wytrzymałość na ścinanie ścian z elementów murowych z ABK / Influence of bricklaying method on shear strength of walls made of AAC masonry units  ... 77
cytuj/citation: Jasiński Radosław, Drobiec Łukasz. 2018. Wpływ sposobu murowania na wytrzymałość na ścinanie ścian z elementów murowych z ABK. Materiały Budowlane 549 (5): 77-79. DOI: 10.15199/33.2018.05.24

P. Sulik, B. Sędłak - Promieniowanie w zamknięciach przeciwpożarowych / Radiation in fire resistance closures ... 88
cytuj/citation: Sulik Paweł, Sędłak Bartłomiej. 2018. "Promieniowanie w zamknięciach przeciwpożarowych". Materiały Budowlane 549 (5): 88-89 DOI: 10.15199/33.2018.05.27

J. Tomaszewska - Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM / Life cycle assessment (LCA) of buildings using BIM  ... 90. 
cytuj/citation: Tomaszewska Justyna. 2018. "Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM". Materiały Budowlane 549 (5): 90-92 DOI: 10.15199/33.2018.05.28

***

J. KempaDziałalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ... 4  
cytuj: Kempa Jan. 2018. "Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska" Materiały Budowlane 549 (5): 4-5. DOI: 10.15199/33.2018.05.01

Oferta dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (reklama)

J. Kempa, M. Dobiszewska, K. PawłowskiGala Jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP ... 36
cytuj: Kempa Jan, Dobiszewska Magdalena, Pawłowski Krzysztof. 2018. "Gala Jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP" Materiały Budowlane 549 (5): 36.

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

M. JackiewiczHydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem zgodnie z DIN 18533 ... 37
cytuj: Jackiewicz Mariusz. 2018. "Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem zgodnie z DIN 18533". Materiały Budowlane 549 (5): 37-40. DOI: 10.15199/33.2018.05.13

Nowoczesne produkty hydroizolacyjne firmy WEBAC ... 41

B. Francke - "Powłokowe wyroby hydroizolacyjne przeznaczone do stosowania w nieckach basenowych" ... 42
cytuj: Francke Barbara. 2018. "Powłokowe wyroby hydroizolacyjne przeznaczone do stosowania w nieckach basenowych". Materiały Budowlane 549 (5): 42-43. DOI: 10.15199/33.2018.05.14

ATLAS WODER DUO - nie tylko taras i balkon ... 44

K. Kłos, W. Jackiewicz-RekCzynniki kształtujące szczelność betonu w technologii „białej wanny” ... 46
cytuj: Kłos Kaja, Jackiewicz-Rek Wioletta. 2018. "Czynniki kształtujące szczelność betonu w technologii „białej wanny”". Materiały Budowlane 549 (5): 46-48. DOI: 10.15199/33.2018.05.15

Canastol (reklama)

Wyniki Pfleiderer Group w 2017 roku

M. Rokiel, C. MagottTrudności związane z wykonaniem izolacji wtórnych ... 50
cytuj: Rokiel Maciej, Magott Cezariusz. 2018. "Trudności związane z wykonaniem izolacji wtórnych". Materiały Budowlane 549 (5): 50-52. DOI: 10.15199/33.2018.05.16 

E. WyszyńskaUwagi do artykułu „Współcześnie stosowane metody osuszania murów” ... 56

J. KaryśProblemy w obiektach budowlanych po powodzi oraz sposoby ich rozwiązywania ... 57
cytuj: Karyś Jerzy. 2018. "Problemy w obiektach budowlanych po powodzi oraz sposoby ich rozwiązywania". Materiały Budowlane 549 (5): 57-60. DOI: 10.15199/33.2018.05.18

RureGold (reklama)

VisBud PROJEKT

RETTENMAIER POLSKA (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

T. Chyła, G. AdamczewskiBIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych ... 80
cytuj: Chyła Tomasz, Adamczewski Grzegorz. 2018. "BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych". Materiały Budowlane 549 (5): 80-81. DOI: 10.15199/33.2018.05.25

 DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaKontrowersje wokół natryskowych pianek PUR ... 82
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. "Kontrowersje wokół natryskowych pianek PUR". Materiały Budowlane 549 (5): 82-85. DOI: 10.15199/33.2018.05.26

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Nawierzchnie betonowe technologią jutra ... 86

 BIM W BUDOWNICTWIE

L. Włochyński, J. Boruc, R. Kisieliński, J. RusinKonferencja buildingSMART Summit w Paryżu ... 93
cytuj: Włochyński Leszek, Kisieliński Rafał, Rusin Jerzy. 2018. "Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu". Materiały Budowlane 549 (5): 93-95 DOI: 10.15199/33.2018.05.29

 KONFERENCJE

Stowarzyszenie Producentów Betonów po raz kolejny popularyzuje prefabrykaty betonowe i ABK na Politechnice Warszawskiej ... 96

RYNEK BUDOWLANY

Boom budowlany to wyzwanie dla wszystkich ... 98

K. WiśniewskaRola przemysłu cementowego w rozwoju polskiej gospodarki ... 100

cytuj: Wiśniewska Katarzyna. 2018. "Rola przemysłu cementowego w rozwoju polskiej gospodarki". Materiały Budowlane 549 (5): 100-101 DOI: 10.15199/33.2018.05.30

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu 2018 roku ... 102

cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. "Produkcja materiałów budowlanych w marcu 2018 roku". Materiały Budowlane 549 (5): 102-104 DOI: 10.15199/33.2018.05.31

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2018 roku ... 105

cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2018 roku". Materiały Budowlane 549 (5): 105-107 DOI: 10.15199/33.2018.05.32

VIATOP (reklama)

Zmiana cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w marcu 2018 roku ... 108

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje

AWANSE NAUKOWE

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i budownictwie w 2017 roku ... 110

ZCB Owczary (reklama)

ICOPAL (reklama)