logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICiMB (reklama)
Okładka II - Instytut Techniki Budowlanej (reklama)
Okładka III - PROTEKT (reklama)
Okładka IV - Instytut Badawczy Dróg i Mostów (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

B. Sadowska, P. Markiewicz-Zahorski, M. Fedorczak-Cisak, M. Nowak-Ocłoń, E. Radziszewska-ZielinaZalety zastosowania wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej w budynku jednorodzinnym / Advantages of using a multi-layer reflective thermal insulation mat in a single-family building ... 1-4
cytuj/citation: Beata Sadowska, Przemysław Markiewicz-Zahorski, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Marzena Nowak-Ocłoń, Elżbieta Radziszewska-Zielina. 2023. Zalety zastosowania wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej w budynku jednorodzinnym. Materiały Budowlane 606 (2): 1-4. DOI: 10.15199/33.2023.02.01

F. Chyliński – Metoda oceny zawartości mikrowłókien polimerowych w kompozytach cementowych / Method of assessment of polymer microfiber content in cement composites ... 5-8
cytuj/citation: Filip Chyliński. 2023. Metoda oceny zawartości mikrowłókien polimerowych w kompozytach cementowych. Materiały Budowlane 606 (2): 5-8. DOI: 10.15199/33.2023.02.02

J. Biernacki, Ł. Drobiec, K. Nowak, L. SzojdaWarszawskie Koloseum – analiza budynku dawnego zbiornika na gaz / Warsaw Coliseum – analysis of the historic gas tank ... 9-14
cytuj/citation: Jan Biernacki, Łukasz Drobiec, Katarzyna Nowak, Leszek Szojda. 2023. Warszawskie Koloseum – analiza budynku dawnego zbiornika na gaz. Materiały Budowlane 606 (2): 9-14. DOI: 10.15199/33.2023.02.03

E. S. Kamińska, B. Rymsza – Szacowanie obciążeń środowiska wynikających ze stosowania w drogownictwie materiałów z recyklingu / Estimating environmental burdens resulting from the use of recycled materials in road construction ... 15-18
cytuj/citation: Ewa Sylwia Kamińska, Barbara Rymsza. 2023. Szacowanie obciążeń środowiska wynikających ze stosowania w drogownictwie materiałów z recyklingu. Materiały Budowlane 606 (2): 15-18. DOI: 10.15199/33.2023.02.04

Cz. Miedziałowski, J. KlimasaraZastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii realizacji domu mieszkalnego / Application of multiple-criteria decision analysis to choose the technology of building a residential house ... 19-23
cytuj/citation: Czesław Miedziałowski, Jan Klimasara. 2023. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii realizacji domu mieszkalnego. Materiały Budowlane 606 (2): 19-23. DOI: 10.15199/33.2023.02.05

M. Gwóźdź, J. JuraszekElementy niezawodności konstrukcji szklanych w dokumentach CEN / Elements of reliability of glass structures in documents of CEN ... 24-27
cytuj/citation: Marian Gwóźdź, Janusz Juraszek. 2023. Elementy niezawodności konstrukcji szklanych w dokumentach CEN. Materiały Budowlane 606 (2): 24-27. DOI: 10.15199/33.2023.02.06

M. Apollo, B. GrzylAktualny stan wdrożenia BIM w polskich firmach budowlanych / Current status of BIM implementation in Polish construction companies ... 28-31
cytuj/citation: Magdalena Apollo, Beata Grzyl. 2023. Aktualny stan wdrożenia BIM w polskich firmach budowlanych. Materiały Budowlane 606 (2): 28-31. DOI: 10.15199/33.2023.02.07

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

S. Rowiński, K. SzczotRozbudowa budynków wielorodzinnych / Extention of multi-family buildings ... 32-34
cytuj/citation: Sławomir Rowiński, Krystian Szczot. 2023. Rozbudowa budynków wielorodzinnych. Materiały Budowlane 606 (2): 32-34. DOI: 10.15199/33.2023.02.08

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

D. Brzezińska, M. BrzezińskaOddymianie nowoczesnych atriów o skomplikowanej geometrii / Smoke control systems in modern complex geometry atria ... 35-38
cytuj/citation: Dorota Brzezińska, Maria Brzezińska. 2023. Oddymianie nowoczesnych atriów o skomplikowanej geometrii. Materiały Budowlane 606 (2): 35-38. DOI: 10.15199/33.2023.02.09

GEOTECHNIKA

R. Chmielewski, J. Sankowski, K. SobczykWpływ niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego na realizację inwestycji na terenie zamkniętym / The impact of inadequate exploration of the subsoil on the implementation of investments in a closed area ... 39-43
cytuj/citation: Ryszard Chmielewski, Jacek Sankowski, Kamil Sobczyk. 2023. Wpływ niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego na realizację inwestycji na terenie zamkniętym. Materiały Budowlane 606 (2): 39-43. DOI: 10.15199/33.2023.02.10

K. Nepelski, T. Godlewski, M. Rudko, M. WitowskiBudowa modelu geotechnicznego podłoża lessowego / Creating of a geotechnical model of the loess subsoil ... 44-47
cytuj/citation: Krzysztof Nepelski, Tomasz Godlewski, Małgorzata Rudko, Marcin Witowski. 2023. Budowa modelu geotechnicznego podłoża lessowego. Materiały Budowlane 606 (2): 44-47. DOI: 10.15199/33.2023.02.11

INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO PODZIEMNE

R. Gut, A. Duszyński, W. Jasiński, P. Rychlewski, R. SołtysikBadania paneli z gruntobetonu i fibrogruntobetonu do wzmacniania nasypów kolejowych / Testing of soil-concrete and fiber-soil-concrete panels for reinforcing railway embankments ... 48-51
cytuj/citation: Remigiusz Gut, Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Piotr Rychlewski, Robert Sołtysik. 2023. Badania paneli z gruntobetonu i fibrogruntobetonu do wzmacniania nasypów kolejowych. Materiały Budowlane 606 (2): 48-51. DOI: 10.15199/33.2023.02.12

M. KrólPrzegląd metod zabezpieczania wykopów ... 52

E. RoguskaEmpiryczne metody doboru obudowy wstępnej tunelu ... 54

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

D. KocAnaliza standardu energetycznego i optymalnych rozwiązań technologicznych istniejącego pasywnego jednorodzinnego budynku mieszkalnego ... 56

J. SąsiadekBASF – innowacje dotyczące energooszczędności w budownictwie (artykuł sponsorowany) ... 62

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

J. Nowaczyk, R. JaniakBeton komórkowy – współczesny materiał ścienny i jego podstawowe parametry konstrukcyjne ... 63

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

P. DeryłoStropy prefabrykowane RECTOR w czterech odsłonach ... 65

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaSzczeliny wentylacyjne w dachach mansardowych ... 67

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 70

INFORMATOR PRAWNY

J. KlimczakNowe instrumenty planistyczne – nowelizacja UPZP ... 71

Światowy Dzień Inżyniera (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w 2022 roku ... 74

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2022 roku ... 77

M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w 2022 roku ... 80

M. Mysior-SyczukZmiany cen materiałów budowlanych w grudniu i za 12 miesięcy 2022 roku ... 81

KONFERENCJE

 

Wkrótce konferencja ICCX Central Europe 2023 ... 82

K. Schabowicz, M. Szóstak, Ł. BednarzKonferencja REMO 2022 ... 82

AWANSE NAUKOWE

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej i transporcie w IV kwartale 2022 roku ... 83