logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Powszechne staje się stwierdzenie – efektywność energetyczna przede wszystkim. Coraz częściej producenci wyrobów budowlanych świadomie deklarują wskaźniki pozwalające oszacować efektywność energetyczną. Wyznaczenie efektywności energetycznej stolarki okiennej oraz drzwiowej nie jest zadaniem prosty a opieranie się w ocenie na jednym parametrze – dla okien Uw lub dla drzwi - Ud jest niewystarczające i może doprowadzić do podjęcia wadliwych decyzji. Prawidłowe wskazanie efektywności energetycznej jest więc niezbędne.

Kraje UE zobowiązały się do roku 2050, osiągnąć „neutralność klimatyczną”. Realizację celu możliwe będzie przez renowację budynków. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej przywoływanymi w komunikacie „Fala renowacji”, w UE co roku podlega renowacji ok. 11% budynków, a wskaźnik renowacji ukierunkowanej na poprawę efektywności energetycznej budynków wynosi jedynie 1%.Poprawa efektywności energetycznej staje się priorytetem. W budownictwie istnieją duże możliwości oszczędności. energii Głównymi „polami” są poprawa efektywności energetycznej budynków oraz wszystkich wyrobów budowlanych.

Zobacz więcej / Read more >>