logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (reklama)
Okładka II - FAKRO (reklama)
Okładka III - GammaCAD (reklama)
Okładka IV - Solbet (reklama)

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

W. Basiński, J. OrzełWpływ rozwiązań konstrukcyjnych hali magazynowej na zużycie stali / The impact of design solutions on the steel consumption in storage hall ... 2-4
cytuj/citation: Witold Basiński, Jakub Orzeł. 2022. Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych hali magazynowej na zużycie stali. Materiały Budowlane 594 (2): 2-4. DOI: 10.15199/33.2022.02.01 

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura i budownictwo podziemne

R. Gut, W.Jasiński, A. Duszyński, A. Czapla, J. DrewnowskiBadania porównawcze wpływu grubości ścianki powłoki o przekroju niekołowym, wykonanej z tworzywa GRP, w obiekcie gruntowo-powłokowym / Comparative tests of the wall thickness effect of a GRP coating with a non-circular cross section in a soil-coating object ... 5-8
cytuj/citation: Remigiusz Gut, Wiktor Jasiński, Andrzej Duszyński, Aleksander Czapla, Jakub Drewnowski. 2022. Badania porównawcze wpływu grubości ścianki powłoki o przekroju niekołowym, wykonanej z tworzywa GRP, w obiekcie gruntowo-powłokowym. Materiały Budowlane 594 (2): 5-8. DOI: 10.15199/33.2022.02.02 

ARBOCEL P (reklama)

Amiblu (reklama)

R. Hanke, K. Trybocka, M. Jończyk-Szostek, P. KantyInnowacyjna technologia mieszania gruntu (artykuł sponsorowany) ... 10

U. TomczakDostosowanie rozwiązań geotechnicznych do występujących gruntów słabonośnych na przykładzie modernizacji Dworca Zachodniego / Adaptation of geotechnical solutions depending on the presence of soft soils on the example of the modernization of the West Railway Station ... 12-14
cytuj/citation: Urszula Tomczak. 2022. Dostosowanie rozwiązań geotechnicznych do występujących gruntów słabonośnych na przykładzie modernizacji Dworca Zachodniego. Materiały Budowlane 594 (2): 12-14. DOI: 10.15199/33.2022.02.03

B. Kłosiński, P. RychlewskiRoztwory polimerowe do zabezpieczania otworów pali i wykopów szczelinowych / Polymer fluids supporting pile boreholes and diaphragm wall excavations ... 15-17
cytuj/citation: Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski. 2022. Roztwory polimerowe do zabezpieczania otworów pali i wykopów szczelinowych. Materiały Budowlane 594 (2): 15-17. DOI: 10.15199/33.2022.02.04 

CANASTOL (reklama)

T. Tatara, M. Fedorczak-CisakWybrane problemy naukowo-techniczne przy budowie i użytkowaniu tuneli / Selected scientific and technical problems in the construction and use of the tunnels ... 18-20
cytuj/citation: Tadeusz Tatara, Małgorzata Fedorczak-Cisak. 2022. Wybrane problemy naukowo-techniczne przy budowie i użytkowaniu tuneli. Materiały Budowlane 594 (2): 18-20. DOI: 10.15199/33.2022.02.05

Innowacyjne rozwiązania firmy Promat do garaży podziemnych (artykuł sponsorowany) ... 21

A. WysokowskiRenowacja obiektów podziemnej infrastruktury komunikacyjnej metodą CIPP w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju / CIPP method for renovation and reinforcement of underground and transport infrastructure ... 22-25
cytuj/citation: Adam Wysokowski. 2022. Renowacja obiektów podziemnej infrastruktury komunikacyjnej metodą CIPP w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju. Materiały Budowlane 594 (2): 22-25. DOI: 10.15199/33.2022.02.06

Immerbau (reklama)

Z. Fyall, L. WysockiKorozja ługująca w żelbetowych zbiornikach do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia / Leaching corrosion in reinforced concrete tanks intended for storing potable water ... 27-30
cytuj/citation: Zuzanna Fyall, Leszek Wysocki. 2022. Korozja ługująca w żelbetowych zbiornikach do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia. Materiały Budowlane 594 (2): 27-30. DOI: 10.15199/33.2022.02.07

ARBOCEL (reklama)

JUBILEUSZ 75-LECIA SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

H+H Polska – Twój partner w budowaniu ścian... 31

Wywiad z Krzysztofem Pruszyńskim, Prezesem Zarządu Pruszyński Sp. z o.o. - Firma Pruszyński Sp. z o.o. elastycznie reaguje na potrzeby rynku ... 32

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

L. MisiewiczKształt i budowa elementów murowych z ABK ... 34

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

P. DeryłoPrefabrykacja betonowa w dobie racjonalnego i efektywnego wykorzystywania surowców ... 36

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaKoszt dachów o małym nachyleniu ... 38

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Seminarium Regionalne Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie na Politechnice Bydgoskiej ... 40

PRAKTYKA BUDOWLANA

D. WarsickaWymagania dotyczące trwałości zabezpieczeń ogniochronnych / Requirements for fire protection in relation to durability ... 42-44
cytuj/citation: Dagmara Warsicka. 2022. Wymagania dotyczące trwałości zabezpieczeń ogniochronnych. Materiały Budowlane 594 (2): 42-44. DOI: 10.15199/33.2022.02.08

SODASIL (reklama)

M. RokielNowe podejście w normach serii DIN 18533 do zabezpieczeń wodochronnych części budynków zagłębionych w gruncie ... 45

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

A. Podhorecki, J. Sobczak-Piąstka, M. LachowiczO zasadach ustalania powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych / On the rules of determining usable floor area in residential buildings ... 49-51
cytuj/citation: Adam Podhorecki, Justyna Sobczak-Piąstka, Magdalena Lachowicz. 2022. O zasadach ustalania powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych. Materiały Budowlane 594 (2): 49-51. DOI: 10.15199/33.2022.02.09

ARBOCEL (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

P. RycerzPrzesłanki decyzji o warunkach zabudowy ... 52

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Poznajcie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ... 54

Departament Prawny GUNB informuje ... 55

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w 2021 roku ... 56

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2021 roku ... 59

M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w 2021 roku ... 62

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w styczniu 2022 roku – analiza Grupy PSB Handel ... 64

AVASIL (reklama)

XXI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KONTRA' 2022 (reklama)

AWANSE NAUKOWE

S. Boroń - Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej i transporcie w IV kwartale 2021 roku ... 66

THIXAN (reklama)

KONFERENCJE

VIII Konferencja Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business dla producentów chemii budowlanej ... 68

IBERSIL/EBROSIL (reklama)