logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Austrotherm (reklama)
Okładka II - STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ (reklama)
Okładka III - Sempre (reklama)
Okładka IV - Solbet (reklama)

 

XXXVI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI  (reklama)

ITB (reklama)

JUBILEUSZ 75-LECIA SITPMB i „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

G. Zapotoczna-Sytek, K. KwaśniewskaGala Jubileuszowa ... 4

G. Zapotoczna-SytekHistoria Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych ... 9

K. WiśniewskaSukcesy i porażki ... 12

T. RybarczykSOLBET liderem w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce ... 14

TEMAT WYDANIA – Oszczędność energii w budownictwie

T. GałązkaKierunki zmian przepisów w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków ... 16

ARBOCEL P (reklama)

M. DregerProjekt zharmonizowanej normy prEN 17237 dotyczącej zestawów do ociepleń ETICS w ankiecie europejskiej CEN (artykuł sponsorowany) ... 20

FAKRO (reklama)

R. Wójcik – Oczekiwane zmiany przepisów dotyczących jakości ocieplenia / ETICS Expected changes to the legal regulations on the quality of ETICS insulation ... 24-26
cytuj/citation: Robert Wójcik. 2022. Oczekiwane zmiany przepisów dotyczących jakości ocieplenia. Materiały Budowlane 593 (1): 24-26. DOI: 10.15199/33.2022.01.01

BRUK-BET (reklama)

M. MrzygłódElementy uzupełniające do systemów ociepleń ETICS ... 28

VELUX (reklama)

K. Nosal, A. HuczkoBadania obciążenia pod ciężarem własnym systemów ociepleń ścian zewnętrznych z okładzinami ceramicznymi ... 32

CANASTOL (reklama)

K. Płachta, A. Szymczak-Graczyk, B. Ksit – Termomodernizacja budynków zabytkowych / Thermomodernisation of historic buildings ... 34-36
cytuj/citation: Kinga Płachta, Anna Szymczak-Graczyk, Barbara Ksit. 2022. Termomodernizacja budynków zabytkowych. Materiały Budowlane 593 (1): 34-36. DOI: 10.15199/33.2022.01.02 

ARBOCEL (reklama)

B. Witkowski, K. Schabowicz – Budynek pasywny – podstawowe zasady / Passive house – basic principles ... 37-39
cytuj/citation: Bartosz Witkowski, Krzysztof Schabowicz. 2022. Budynek pasywny – podstawowe zasady. Materiały Budowlane 593 (1): 37-39. DOI: 10.15199/33.2022.01.03

T. Kisilewicz – Termowizyjny pomiar izolacyjności termicznej ściany w budynku istniejącym / Infrared measurement of thermal resistance of a wall in an existing building ... 40-43
cytuj/citation: Tomasz Kisilewicz. 2022. Termowizyjny pomiar izolacyjności termicznej ściany w budynku istniejącym. Materiały Budowlane 593 (1): 40-43. DOI: 10.15199/33.2022.01.04

B. Pietruszka, J. AwksientjukWpływ montażu nawiewnika powietrza zewnętrznego na izolacyjność cieplną okna ... 44

M. Fedorczak-Cisak, A. Leśniak, P. Markiewicz-Zahorski, A. Węglarz, P. JastrzębskiWpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na emisję CO2 na przykładzie budynku w standardzie nZEB ... 46

SODASIL (reklama)

J. Kwiatkowski, A. Wiszniewski – Nowe funkcjonalności w systemie świadectw charakterystyki energetycznej budynków / A new functionalities of the building energy performance certification system ... 50-52
cytuj/citation: Jerzy Kwiatkowski, Andrzej Wiszniewski. 2022. Nowe funkcjonalności w systemie świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Materiały Budowlane 593 (1): 50-52. DOI: 10.15199/33.2022.01.05

K. Słowiński – Badanie wytrzymałości kolektorów słonecznych na gradobicie w świetle obowiązujących przepisów krajowych / Hail resistance tests for solar collectors in the light of the applicable national regulations ... 53-55
cytuj/citation: Kamil Słowiński. 2022. Badanie wytrzymałości kolektorów słonecznych na gradobicie w świetle obowiązujących przepisów krajowych. Materiały Budowlane 593 (1): 53-55. DOI: 10.15199/33.2022.01.06

ARBOCEL (reklama)

M. Fedorczak-Cisak, M. Bomberg – Dlaczego wielorodzinne budynki mieszkalne w Vancouver zużywały tyle samo energii w 2002 co w 1929 roku? / Why did multi-family residental buildings in Vancouver use the same amount of energy in 2002 as in 1929? ... 56-58
cytuj/citation: Małgorzata Fedorczak-Cisak, Mark Bomberg. 2022. Dlaczego wielorodzinne budynki mieszkalne w Vancouver zużywały tyle samo energii w 2002 co w 1929 roku?. Materiały Budowlane 593 (1): 56-58. DOI: 10.15199/33.2022.01.07

AVASIL (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

Ł. Drobiec, T. Rybarczyk – Wpływ otworu i sztywności nadproża na nośność ścian z ABK / Influence of opening and lintel stiffness on the load capacity of AAC wall ... 59-61
cytuj/citation: Łukasz Drobiec, Tomasz Rybarczyk. 2022. Wpływ otworu i sztywności nadproża na nośność ścian z ABK. Materiały Budowlane 593 (1): 59-61. DOI: 10.15199/33.2022.01.08 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

R. Ziółkowski, M. KurpińskaOptymalizacja procesów prefabrykacyjnych przyszłością budownictwa ... 62

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

L. Czarnecki – Zrównoważone wyroby budowlane – piękna idea, konieczność cywilizacyjna czy też imperatyw termodynamiczny / Sustainable building products – beautiful idea, civilisation necessity or thermodynamic imperative ... 64-67
cytuj/citation: Lech Czarnecki. 2022. Zrównoważone wyroby budowlane – piękna idea, konieczność cywilizacyjna czy też imperatyw termodynamiczny. Materiały Budowlane 593 (1): 64-67. DOI: 10.15199/33.2022.01.09 

B. PietruszkaNowe materiały z recyklingu do wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym, branży opakowaniowej i budownictwie ... 68

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaPrzypadek kontrłaty a stan wiedzy o dachach ... 70

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

Z. Woźniak, B. Hoła – Zdarzenia potencjalnie wypadkowe jako prekursory wypadków przy pracy w budownictwie / Near misses incidents as precursors of accidents at work in the construction industry ... 72-74
cytuj/citation: Zuzanna Woźniak, Bożena Hoła. 2022. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe jako prekursory wypadków przy pracy w budownictwie. Materiały Budowlane 593 (1): 72-74. DOI: 10.15199/33.2022.01.10 

THIXAN (reklama)

 

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. TraczyńskiRewitalizacja i rozbudowa fabryki Norblina ... 75

K. LabaPosadzki żywiczne utwardzane światłem UV ... 76

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 77

Rozmowa z Dorotą Cabańską, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Cyfryzacja procesu budowlanego... 78

INFORMATOR PRAWNY

J. Wawryniuk-BarańskaNie czekaj na proces lub wyrok, zabezpiecz dowody ... 80

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie jedenastu miesięcy 2021 roku ... 82

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w listopadzie 2021 roku ... 84

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w grudniu i za 12 miesięcy 2021 roku ... 87

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

KONFERENCJE

J. ZaleskiXXI Konferencja Edukacja Menedżerska Budowlanych ... 89