logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

22 września br. odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczysta Gala Jubileuszowa 25. edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku 2020 & Budowa XXI w.” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Infrastruktury; Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Minister Klimatu i Środowiska; Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; Marszałkowie Województwa: Mazowieckiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego, Zachodniopomorskiego; Polska Izba Budownictwa; Krajowa Izba Gospodarcza; Instytut Badawczy Dróg i Mostów; Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”; Związek Powiatów Polskich; Warszawska Izba Gospodarcza; Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, a patronat medialny m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”. Wśród gości honorowych obecni byli m.in.: Minister Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; dr inż. Mariusz Urbański, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Zbigniew Cieciuch, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; dr inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej po modernizacji

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku 2020 & Budowa XXI w.” promuje nowe trendy w budownictwie. Oceniano budowle, które zostały poddane modernizacji oraz nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej, których budowę ukończono w 2020 r., wyróżniające się jakością oraz szczególnymi walorami funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Były to zarówno małe, jak i duże inwestycje z różnych regionów w Polsce, o dużym znaczeniu dla społeczności. Siłą Konkursu – podkreślił Roman Pikuła, Komisarz Konkursu – jest tradycja oraz jasno określona koncepcja, która ewoluuje na przestrzeni lat i dostosowuje się do rynku.

Do jubileuszowej 25. edycji zgłoszono ponad 470 inwestycji z całej Polski, a do finału zakwalifikowano 87. Wśród nagrodzonych znajdują się inwestorzy, wykonawcy i projektanci obiektów oraz budowli, którzy mieli wkład w ich powstanie.

Przebudowany most na rzece Korytnicy

Tytuł „Modernizacja Roku 2020” przyznano w następujących kategoriach: drogi i mosty; edukacja i szkolnictwo; elewacje i termorenowacje; nowoczesne biblioteki-sanktuaria kultury; przestrzenie zieleni; obiekty sportu i rekreacji; użyteczność publiczna; zabytki; rewitalizacja obszarów i przestrzeni; małe jest piękne; ochrona środowiska, natomiast tytuł „Budowa XXI wieku” w kategoriach: obiekty sportowe; obiekty edukacji i szkolnictwa; obiekty zdrowia; nowoczesne budownictwo mieszkalne; przestrzenie administracyjno-biurowe; budownictwo niskoemisyjne + OZE. Ponadto przyznano nagrody ufundowane przez różne instytucje, m.in.: Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Marszałków Województw: Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego i Małopolskiego; Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; Instytut Naukowy IBOA; Związek Powiatów Polskich; Instytut Badawczy Dróg i Mostów; Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, redakcję miesięcznika „Materiały Budowlane” oraz Nagrodę im. prof. Wiktora Zina; Grand-Prix 25-lecia i Oskary Konkursu – 25-lecia.

Redakcja miesięcznika „Materiały Budowlane” ufundowała nagrodę w postaci prenumeraty czasopisma na 2022 r. dla następujących firm:

  • EKO-INVEST Sp. z o.o. za modernizację Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej;
  • OPTEM Sp. z o.o. za przebudowę mostu drewnianego na rzece Korytnicy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

 

Wykaz nagrodzonych