logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - EPSTAL (reklama)
Okładka II - ZCB OWCZARY (reklama)
Okładka III - SOLBET STW (reklama)
Okładka IV - FAKRO (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

W. BasińskiParametry wytrzymałościowe pasów stalowych stosowanych w dźwigarach o falistym środniku / Parameters of strength properties of steel flanges used in corrugated web girders ... 2-5
cytuj/citation: Witold Basiński. 2020. Parametry wytrzymałościowe pasów stalowych stosowanych w dźwigarach o falistym środniku. Materiały Budowlane 579 (11): 2-5. DOI: 10.15199/33.2020.11.01

M. Węglorz, J. Brol, J. Kubica, R. HaderaNośność na docisk w poprzek włókien w szkieletowych budynkach drewnianych / Load bearing capacity in compression perpendicular to the grain in timber frame buildings ... 18-20
cytuj/citation: Marek Węglorz, Janusz Brol, Jan Kubica, Rafał Hadera. 2020. Nośność na docisk w poprzek włókien w szkieletowych budynkach drewnianych. Materiały Budowlane 579 (11): 18-20. DOI: 10.15199/33.2020.11.02

D. Kram, K. Śliwa-Wieczorek, T. KochańskiTechnologie płytowe na bazie drewna i kierunki ich rozwoju / Wood-based plate technologies and directions of their development ... 28-30
cytuj/citation: Dorota Kram, Klaudia Śliwa-Wieczorek, Tomasz Kochański. 2020. Technologie płytowe na bazie drewna i kierunki ich rozwoju. Materiały Budowlane 579 (11): 28-30. DOI: 10.15199/33.2020.11.03

Ł. Kampa, Ł. SadowskiWpływ dodatku włókien polipropylenowych do środka gruntującego na wytrzymałość na odrywanie powłoki z żywicy epoksydowej / Effect of the addition of polypropylene fibers to the bonding agent on pull-off strength of coating made of epoxy resin ... 40-41
cytuj/citation: Łukasz Kampa, Łukasz Sadowski. 2020. Wpływ dodatku włókien polipropylenowych do środka gruntującego na wytrzymałość na odrywanie powłoki z żywicy epoksydowej. Materiały Budowlane 579 (11): 40-41. DOI: 10.15199/33.2020.11.04

K. Kołodziej, L. Bichajło, T. SiwowskiWpływ starzenia krótkoterminowego asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego na modelowanie lepkości zerowego ścinania / Impact of short-term aging of bitumen 35/50 with the addition of natural asphalt on zero shear viscosity modeling ... 54-57
cytuj/citation: Krzysztof Kołodziej, Lesław Bichajło, Tomasz Siwowski. 2020. Wpływ starzenia krótkoterminowego asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego na modelowanie lepkości zerowego ścinania. Materiały Budowlane 579 (11): 54-57. DOI: 10.15199/33.2020.11.05

  

 

 ***

TEMAT WYDANIA – BUDOWNICTWO Z DREWNA

E. I. KotwicaPrzegląd konstrukcji z drewna i „dobrych praktyk” w budownictwie drewnianym ... 6

W. NitkaPrefabrykowane budownictwo drewniane ... 10

M. Gritsch Innowacyjna technologia Holz100 ... 14

Technologia Wood Core House – szybki i prosty sposób wznoszenia drewnianych budynków szkieletowych ... 16

WOOD CORE HOUSE (reklama)

ARBOCEL - P (reklama)

W. SikoraPrefabrykacja konstrukcji z litego drewna ... 21

SAWE (reklama)

J. KijakSystem fermacell® w budownictwie drewnianym (artykuł sponsorowany) ... 24

L. HebdaProblemy z oszacowaniem nośności drewnianych stropów w starych budynkach ... 25

STREFA PROJEKTANTA (reklama)

CANASTOL (reklama)

K. Borowska, M. SzczepańskiWpływ rozmiaru otworów drzwiowych i okiennych oraz ich lokalizacji na zmianę częstotliwości drgań własnych i sztywności ściany wykonanej w technologii szkieletu drewnianego ... 31

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

M. RokielTrendy w tynkach dekoracyjnych ... 33

ARBOCEL (reklama)

A. PałaszFarby dyspersyjne do wnętrz – charakterystyka, różnice i oczekiwania rynku ... 36

SODASIL (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

L. Misiewicz, K. Łaskawiec, T. RybarczykAnaliza wyników badań wytrzymałości na ścinanie spoiny w murze z ABK ... 42

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Z. MaćkówPrefabrykacja w MPP ... 44

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaZasady układania pap na dachach pochyłych o niewielkim kącie nachylenia połaci ... 46

LIST OTWARTY skierowany do Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury ... 49

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

P. Markiewicz-Zahorski, J. Rucińska, M. Fedorczak-CisakZmiana budynku energooszczędnego na budynek o niemal zerowym zużyciu energii oraz sposobu jego użytkowania z funkcji biurowej na mieszkalną ... 50

ARBOCEL (reklama)

AVASIL (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

K. BorkowiczBadania w dużej skali wg BS 8414-1:2020 jako innowacyjne podejście do oceny bezpieczeństwa pożarowego w polskich realiach ... 58

AKADEMIA BIM

L. WłochyńskiHBIM – inwentaryzacja ... 60

THIXAN (reklama)

WSC (reklama)

SOLETANCHE (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

U. TomczakWpływ cylindrycznego kształtu głębokich komór na skrócenie czasu realizacji prac ziemnych i żelbetowych ... 65

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 67

INFORMATOR PRAWNY

A. GabrysiakPrawnoautorska ochrona dokumentacji projektowej ... 68

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku ... 70

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2020 roku ... 73

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych we wrześniu 2020 roku ... 76

M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku ... 77

Sz. JungiewiczPrognozy rozwoju budownictwa w Polsce do 2025 roku ... 78

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

AWANSE NAUKOWE

S. BorońStopnie naukowe przyznane w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz inżynieria lądowa i transport w III kwartale 2020 roku ... 80