logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stałe monitorowanie budżetu projektu chroni przed koniecznością niekorzystnych oszczędności w zaawansowanej fazie projektowania.Dzięki temu nie istnieje praktycznie ryzyko wprowadzania istotnych zmian w projekcie wynikających ze zbyt późnego stwierdzenia konfliktów. Nierozwiązane problemy powinny ograniczać się jedynie do detali precyzujących rozwiązania szczegółowe. W tym czasie wprowadzane są też świadomie i kompleksowo, uzasadnione technicznie i ekonomicznie, sugestie podwykonawców. W efekcie powstaje zoptymalizowany i przede wszystkim spójny projekt wykonawczy, którymoże służyć również do precyzyjnej symulacji wykonywania poszczególnych odcinków robót.W efekcie możliwe jest realistyczne programowanie prefabrykacji i dostaw bez konieczności składowania ich na placu budowy. Przejście od fazy projektowania do fazy realizacjiwiąże się z koniecznością przeniesienia na budowę modelu i ustanowienia operatora, który będzie go na bieżąco obsługiwał (rysunek). Podwykonawcy dysponują,wzależności od kompetencji, dokumentacją w 2D lub modelem 3D. Praktyczne wyeliminowanie kolizji i jednoznaczność dokumentacji redukują potencjalne roboty dodatkowe do ewidentnych zmian na życzenie inwestora, które są stosunkowo łatwe do wyceny i tymsamymrozliczenia. Koszt utworzenia komórki BIM na budowie kompensuje redukcja służb technicznych inwestora, redukcja udziału projektantóworaz przepływ informacji prowadzący do oszczędności czasu.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski 

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>