logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Wówczas uciążliwą i czasochłonną wymianę dokumentacji zastępuje ocena stanu faktycznego przez wszystkich uczestników projektu. Cała dokumentacja projektu gromadzona jestwcentralnej bazie danych, a powiązanie dokumentów technicznych z modelem umożliwia identyfikację parametrów poszczególnych elementów przez wszystkich uczestników procesu projektowego. Przejrzysta struktura projektu z jednoznacznym określeniem kompetencji poszczególnych zespołów upraszcza i przyspiesza procesy decyzyjne. Temu samemu służą periodyczne (np. tygodniowe) spotkania osób decyzyjnych dysponujących modelempozwalającymna wizualizację omawianych problemów. Gromadzona w centralnymbanku danych korespondencja jest dostępna i stanowi jeden stały punkt odniesienia dla uczestnikówprocesu projektowego.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski

 

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>