logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Założeniem BIM jest rozpatrywanie procesu powstawania konstrukcji jako całości – od fazy planowania oraz wczesnego etapu projektowania przez produkcję aż do montażu czy rozbiórki. BIM umożliwia łatwą oraz efektywną komunikację i wymianę informacji wszystkich współpracujących podmiotów. Korzyści ze stosowania tej technologii sprawiają, że staje się powszechna także w przypadku konstrukcji mostowych. BIM wykorzystano m.in. przy projektowaniu mostów przez rzekę Vantaa oraz Crusell w centrum Helsinek czy na autostradzie „Bruce Highway” w australijskim Queensland. Zastosowano oprogramowanie Tekla Structures, które jest samodzielnym systemem BIM zawierającym rozwiązania konstrukcji stalowych, aluminiowych, drewnianych oraz żelbetowych prefabrykowanych i monolitycznych. Za pomocą tego przystępnego narzędzia w intuicyjny sposób można projektować i detalować obiekty o różnym przeznaczeniu: od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, przez przemysłowe, aż do użyteczności publicznej i sportowych. Program jest kierowany do inżynierów, projektantów i producentów zaangażowanych w projekty onstrukcji mostowych.

dr inż. Tomasz Olszewski Construsoft Sp. z o.o.

mgr inż. Magdalena Sypek MP Mosty Sp. z o.o.

 

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>