logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

BIM to skrót od angielskiego Building Information Modeling, określający modelowanie informacji o budowanym obiekcie. Oznacza inwestycję budowlaną, którąmożna stworzyć w wirtualnym świecie – począwszy od koncepcji po oddanie do użytkowania i eksploatację. Jest to technologia, dzięki której można przeanalizować większą liczbę informacji niż w projekcie powstałym w wymiarze 2D. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość usprawniania procesu zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w całym cyklu życia obiektów budowlanych dzięki zastosowaniu technologii BIM.

Istota, znaczenie i korzyści ze stosowania BIM

BIM określany jest jako przyszłość budownictwa, ponieważ oznacza dysponowanie modelem 3D wraz z jego dokładną lokalizacją oraz wszelkimi niezbędnymi, łatwo dostępnymi informacjami zarówno dla projektantów, jak również inwestorów i wykonawców. Andrzej Tomana twierdzi, że tematyka BIM ma charakter interdyscyplinarny; łączy w sobie elementy techniczne, prawne i organizacyjne [4]. McGraw Hill Construction przeprowadziło badanie, w którym projektanci, inżynierowie i kontrahenci wybierali 3 największe korzyści wynikające ze stosowania BIM, spośród piętnastu wymienionych [3].Wyniki przedstawia rysunek 1. Najlepszy wynik uzyskało: zmniejszenie błędów i opóźnień przy projektowaniu, a kolejne – redukcja kosztów przeróbek oraz czas trwania projektu. Wykorzystywanie BIM w celu poprawy współpracy z właścicielami firm projektowych i wykonawczych wskazuje na trend w kierunku większej integracji członków zespołów. Cały czas pojawiają się nowe wyzwania, takie jak poprawa bezpieczeństwa i skrócenie cyklu przepływów pracy.

dr inż. Jarosław Górecki
inż. Dominika Śliżewska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>