logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Do głównych zadań projektu należało również zapewnienie dostępu do stacji osobom niepełnosprawnym, skrócenie czasu podróży oraz rozbudowa dróg ewakuacyjnych. W efekcie realizowanych prac, powierzchnia podziemnej stacji zwiększy się o 110 %. Południowa hala biletowa zostanie powiększona o połowę, tj. 13 tys. m³. Dodana zostanie wysoka (15 m) trzecia, północna hala biletowa, o kubaturze 30 tys. m³, z nowym zejściem z poziomu ulicy i ośmioma windami, które razem z dziewięcioma nowymi zespołami schodów ruchomych zapewnią bezpośredni dostęp do peronów.Wszystkie nowe elementy stacji połączą tunele dla pieszych o średnicy 4,5 ÷ 9 m i łącznej długości 400 m.

 Rozbudowa Victoria Station realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”. Aby umożliwić sprawną realizację tak kompleksowego zadania, już w 2006 r. postawiono na wykorzystanie procesu BIM i to na niespotykaną wówczas skalę. Jednym z wymagań zamawiającego, London Underground, operatora londyńskiego metra, było stworzenie szczegółowego modelu 3D stacji. Firma Mott MacDonald opracowała koncepcję, a następnie pełniła funkcję projektanta podczas realizacji robót. Konsorcjum firm BAM Nuttall oraz Taylor Woodrow rozpoczęło organizację placu budowy latem 2011 r. Nowa północna hala biletowa ma powstać do końca 2016 r., a rozbudowa hali południowej zostanie zakończona dwa lata później.

Od początku zakładano, że podczas trwania robót budowlanych stacja będzie normalnie funkcjonować.

Zastosowanie BIM na Victoria Station
Model BIM rozbudowy Victoria Station składał się z nałożonych modeli 18 odrębnych branż. Ze względu na skalę projektu, wielkość plików i dążenie do działania w oparciu o najbardziej aktualne dane, zamawiający narzucił elektroniczny system wymiany informacji, przy użyciu danych współdzielonych w tzw. chmurze. Dzięki temu do minimum ograniczono konieczność przesyłania e-mailem plików i uzgodnień. Doświadczenie wyniesione z przebudowy Victoria Station zamawiający wykorzystał do wdrożenia systemu zarządzania danymi i wymiany informacji w swoich kolejnych projektach.

Pierwszym etapem opracowania koncepcji przebudowy stacji była inwentaryzacja 3D istniejącej infrastruktury, w tym tuneli, rur i przewodów. Przeprowadzono ją w oparciu o laserowe skanowanie i obróbkę powstałej w ten sposób tzw. chmury punktów, a także uzyskując dane z tradycyjnych urządzeń, takich jak wykrywacze instalacji podziemnych. Poza umożliwieniem wpasowania nowych obiektów, inwentaryzacja miała na celu identyfikację potencjalnych kolizji na etapie projektowania. Dane te, po wprowadzeniu do BIM, na bieżąco były aktualizowane przez wykonawcę w miarę postępu robót, dzięki czemu uzyskano bardzo dokładny obraz całej podziemnej infrastruktury w rejonie stacji. Poza opracowaniem dokumentacji powykonawczej, pozwoli on zamawiającemu i gestorom poszczególnych sieci efektywnie zarządzać zasobami, a w przyszłości przeprowadzić bezkolizyjne przebudowy.

Jednym ze sztandarowych przykładów wykorzystania BIM na Victoria Station była koordynacja projektu i wykonanie 2500 kolumn z cementogruntu. W celu uniknięcia kolizji z plątaniną istniejących rur i kabli, lokalizacja każdej kolumny, jej długość, średnica i kąt nachylenia były indywidualnie zaprojektowane. Do precyzyjnego montażu kolumn wykorzystano informację z modelu BIM w programowaniu palownic. Sterowanie odbyło się za pomocą dwóch czujników GPS – na górze i na dole masztu. Informacje zebrane z palownic podczas wykonywania robót zostały następnie wprowadzone z powrotem do modelu BIM, umożliwiając wykonanie precyzyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca kolumn potwierdził, że zastosowanie technologii BIM przyczyniło się do znacznego zwiększenia dokładności wykonywanych robót, poprawy bezpieczeństwa i eliminacji kolizji, a co za tym idzie optymalizacji kosztów.

mgr inż. Jakub Urbańczyk
Trakcja PRKiL S.A.

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>