logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Pierwsza część konferencji poświęcona była rozwiązaniom już wdrożonym w Urzędzie Zamówień Publicznych (UZP) oraz wymaganiom i rekomendacjom wynikającym z nowych dyrektyw unijnych. Pani Małgorzata Przewalska z UZP zaprezentowała Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów – eKatalogi i omówiła korzyści ze stosowania tych narzędzi dla zamawiających. Pani Justyna Pożarowska z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP omówiła Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Prezentacja ta potwierdziła dużą świadomość UZP dotyczącą stosowania technologii BIM w Europie, genezy pojawienia się rekomendacji oraz korzyści dla zamawiających w poszczególnych krajach Europy. Oprócz Wielkiej Brytanii i Litwy, gdzie BIM jest już wymagany, elastyczne podejście do rekomendacji zadeklarowały Austria, Belgia, Węgry, Holandia, Bułgaria, Łotwa,Włochy, Polska i Hiszpania. Podstawą stosowania BIM jest to, że otwarte i darmowe formaty wymiany danych umożliwiają ich wykorzystanie zarówno za pomocą prawnie chronionego oprogramowania, jak i oprogramowania w otwartym dostępie. Prezentacja pani Justyny Pożarowskiej wywołała wiele pytań i wydaje się, że należy zorganizować następne konferencje prezentujące przypadki zastosowania BIM na polskim rynku, również w zamówieniach publicznych, a przede wszystkim obalić mit, że stosowanie tej technologii wymaga zmian w obowiązującym prawie.

Druga część konferencji była poświęcona procesom BIM oraz przykładom wdrażania i zastosowania. Na początku wyjaśniono, że BIM to nie program komputerowy ani kosztowne rozwiązania programistyczne, wymagające dużych inwestycji kapitałowych, które obciążyłyby budżety zamawiających. Ponadto BIM nie dotyczy tylko budynków, lecz dowolnych obiektów. BIM to nie projektowanie 3D, jak uważa wielu zamawiających. Przy projektowaniu 3D uzyskuje się bowiem tylko bryłową prezentację obiektu i niema żadnych informacji. Natomiast BIM to głównie proces zarządzania informacjami. Mówił o tym Dariusz Kasznia, który od lat zajmuje się BIM i jak twierdzi, najczęściej najtrudniejsze jest przełamanie błędnej świadomości o tej technologii. Z kolejnych prezentacji uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że inwestor stosujący BIM wygrywa na rynku krótszym czasem realizacji inwestycji oraz możliwością: osiągnięcia lepszej jakości, uzyskania „zielonych” certyfikatów i niższych kosztów eksploatacji oraz łatwiejszego zarządzania obiektem.

mgr inż. Piotr Miecznikowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "BIM dla polskiego Budownictwa"

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>