logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku powstała w Niemczech grupa pod nazwą 5D Initiative, w której składzie znalazło się pięciu generalnych wykonawców: Züblin i Max Bögl z Niemiec, Strabag z Austrii oraz BAMi Ballast Nedam z Holandii, a także bliskowschodnia Grupa CCC, realizująca inwestycje na całym świecie. Celem grupy, która w 2008 r. przyjęła status konsorcjum, było wypracowanie katalogu wytycznych dla firm informatycznych mających doprowadzić do powstania oprogramowania umożliwiającego usprawnienie procesu realizacji inwestycji. Podejmowane próby homogenizacji procesu projektowania rozbijały się o trudności ze skompletowaniem zespołu posługującego się kompatybilnymi rodzajami oprogramowania na zbliżonym stopniu umiejętności. Proces ten był bardzo energochłonny. Wciąż jednak wizja operowania spójnym, przestrzennym,modelem wielobranżowym, który w module 4D pozwalałby dynamicznie sterować harmonogramem postępu robót, a w 5D umożliwiałby określenie oraz bieżącą kontrolę kosztów, zużycia materiałów, rozliczeń z podwykonawcami itp., wydawała się niezwykle atrakcyjna.  

Pierwszą barierą przyjęcia i wdrożenia BIM był i jest brak zgranego, wielobranżowego zespołu sprawnie posługującego się oprogramowaniem 3D. W podejmowanych próbach realizacji obiektów w systemie BIM dochodzi do przypadkowego doboru zespołu. Wiele zapytanych o takie kompetencje jednostek projektowych zapewnia o ich posiadaniu i kupuje kilka licencji u najbliższego dystrybutora. Praca takiego zespołu napotyka wiele komplikacji, wynikających z nieuniknionego procesu przestawiania się projektantów na odmienną filozofię pracy. Cały obiekt musi zostać zaprojektowany jako przestrzenny model trójwymiarowy, dlatego też poszczególne elementy powinny być odpowiednio przypisane i wyposażone w zestaw istotnych parametrów technicznych. Do tego dochodzą problemy obsługi nowego oprogramowania. Dla niewchodzącego w szczegóły zleceniobiorcy powstaje obraz czasochłonnej i niedoskonałej wersji projektowania. Trudności z projektowaniem powodują zepchnięcie na dalszy plan istoty BIM, której podstawową cechą jest wspólne i możliwie harmonijne działanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski
Usługi Inżynierskie Technicznego Wyposażenia Budynków

 

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>