logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Marzena Kolczyńska, Marketing and PR Manager, KGE Nemetschek Partner. Jedną z głównych barier, które stoją na drodze do wdrożenia w Polsce technologii BIM, jest niska świadomość korzyści, które wynikają z jej zastosowania. Dotyczy to wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, ale decydujące znaczenie ma postawa inwestora. Proces inwestycyjny realizowany jest najczęściej etapami, w których poszczególni uczestnicy dobierani są na podstawie najniższej ceny i dysponują bardzo zróżnicowanym oprogramowaniem oraz technologiami, które nie mogą wykorzystywać informacji BIM. Na etapie projektowania architektonicznego nie analizuje się, czy tworzony model będzie mógł być wykorzystany na dalszym etapie inwestycyjnym jako model analityczny: w obliczeniach konstrukcyjnych; w automatycznej produkcji elementów prefabrykowanych automatycznym przygotowaniu zbrojenia itp.

Architekt Maciej Kujawski. Dla mnie najważniejsze bariery, to obawa przed zmianą w podejściu do projektowania oraz w dotychczasowym modelu współpracy. Ma na to wpływ przede wszystkim czynnik ludzki, następnie ekonomiczny, na końcu techniczny. W każdej zmianie najważniejsze jest na stawienie do niej. Jeżeli ludzie nie będą chcieli zmiany, to każde, nawet najprostsze rozwiązanie jest skazane na fiasko.

Architekci Paweł Przybyłowicz i Leszek Włochyński, BIM Team Sp. z o.o. Wielu uważa, że idealny BIM polega na tworzeniu wspólnego, uniwersalnego modelu, do którego równorzędny dostęp mają wszyscy projektanci. Nie musi tak być. Tworzone modele mogą być odrębne, ale muszą być kompatybilne. Taką metodę pracy popularyzuje chociaż by firma Graphisoft® będąca producentem programu ArchiCAD®. Metoda polega na bardzo efektywnej, ale nieciągłej, tylko iteracyjnej wymianie danych BIM.

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>