logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Budownictwo jest obecnie najbardziej nieefektywną gałęzią gospodarki. Podczas gdy w ostatnich pięćdziesięciu latach produktywność w innych gałęziach przemysłu wzrosła przeszło dwukrotnie, to w budownictwie zaznaczył się trend odwrotny – spadek produktywności o 20%. Podstawowym źródłem wszystkich problemów w budownictwie jest oddzielenie etapu projektowania od etapu realizacji inwestycji. Kiedy projektowanie nie występuje jako jednoczesny proces realizacji, nie można mówić o efektywności, a tym bardziej innowacyjności całego przedsięwzięcia, a obecnie na brak współpracy narzekają zarówno architekci, projektanci jak i wykonawcy. Sposobem na rozwiązanie problemów jest współpraca, czyli zintegrowanie wszystkich funkcji w jeden proces znany w literaturze jako IPD, czyli Integrated Project Delivery bądź zastosowanie metodologii BIM.

Badania wskazują, że, od co najmniej 20 lat, 30% wszystkich inwestycji kończy się przekroczeniem budżetu lub harmonogramu realizacji, a im większa i bardziej skomplikowana inwestycja, tym ten odsetek jest większy. Najbardziej spektakularne przykłady to: budowa tunelu w Bostonie, gdzie przekroczono koszty o 196%, opóźniona o 2 lata i o 67% droższa realizacja linii metra Jubelee w Londynie, czy głośna sprawa portu lotniczego w Berlinie, który miał być oddany do użytkowania przed EURO 2012, gdzie wydatki na inwestycję zostały przekroczone o 1,8 mld euro (co stanowi ponad 50% zakładanych kosztów). Eksperci wątpią, że uda się oddać lotnisko do użytkowania w 2014 r. Z polskich przykładów tylko z ostatnich dwóch lat można by wymieniać wiele, ale najciekawsza jest chyba druga linia metra w Warszawie, gdyż wiadomo już, że termin oddania będzie przesunięty o co najmniej rok, a to dopiero czubek góry lodowej potencjalnych problemów.
Obecne problemy, z jakimi boryka się budownictwo oraz inwestorzy, a przede wszystkim sektor publiczny, wynikają głównie z nieprawidłowego podejścia do procesu realizacji inwestycji budowlanych.

mgr inż. Piotr Miecznikowski

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>