logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Główne zadania Fundacji, to przede wszystkim zbudowanie podstaw funkcjonowania i wypromowanie przyszłego stowarzyszenia buildingSMART Polska jako forum współpracy podmiotów reprezentujących szeroko pojęty rynek budowlany w Polsce. Tym razem od firm wykonawczych wychodzi inicjatywa upowszechnienia BIM w działalności budowlanej na polskim rynku. Obecnie trwają procedury związane z rejestracją Fundacji, niemniej idee i motywacje przyświecające fundatorom są żywe i już dziś zaczynamy o nich rozmawiać.

mgr inż. arch. Leszek Włochyński, MRICS, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska
mgr inż. arch. Jerzy Rusin, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska 
dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska 
mgr inż. Klaus Boede, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska 

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>