logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W pierwszym dniu konferencji Dzień BIM 2017 odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „BIM w badaniach naukowych”. Wstępem do dyskusji był syntetyczny przegląd publikacji naukowych dotyczących szerokiego spektrum problemów z dziedziny budownictwa związanych z BIM, zagranicznych oraz polskich autorów. Ciężar dyskusji, jaka wywiązała się podczas panelu, bardzo szybko przesunął się w kierunku problemu wdrożenia BIM w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w Polsce. Drugi dzień konferencji zdominowa- ły referaty i prelekcje dotyczące m.in. wykorzystania BIM w projektowaniu obiektów budowlanych i pracy projektantów.

dr inż. Michał Juszczyk

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>