logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Tworzone są modele analityczne następujących elementów konstrukcyjnych: słupów; elementów ram (np. belek i stężeń); stropów; ścian nośnych i elementów fundamentów. Pomimo tego, że model analityczny tworzony jest automatycznie w czasie budowy modelu fizycznego konstrukcji, można go modyfikować oddzielnie, bez zmiany modelu fizycznego. Przy skomplikowanych konstrukcjach, model analityczny zwykle wymaga dodatkowych zmian [4]. Model analityczny, który towarzyszy modelowi geometrycznemu, można eksportować do programu obliczeniowego, poszukując optymalnego schematu statycznego [3]. W modelu analitycznym istotne są w przede wszystkim osie elementów prętowych oraz płaszczyzny elementów powierzchniowych, a także warunki brzegowe, zarówno kinematyczne, jak i statyczne [2]. Obliczeń statycznych MES można dokonać w programach, które współpracują z technologią BIM, np. Robot Structural Analysis, Prosteel, ANSYS, Abaqus czy SOFiSTiK. Poprawnie sporządzony model analityczny w aplikacji BIM zdecydowanie ułatwia późniejsze obliczenia [7], skraca czas realizacji projektu, poprawia jakość dokumentacji, minimalizuje ryzyko popełniania błędów [5].

mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>