logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych" (TISNOB 2016) odbędzie się 24-26 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Tematyka konferencji dotyczyć będzie trwałości obiektów budowlanych w nauce i badaniach.

Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych" (TISNOB 2016) skupi się wokół problematyki trwałości obiektów budowlanych w nauce i badaniach. Referaty podzielono na trzy bloki:

  • wyroby i systemy do napraw: konstrukcji z betonu, w tym wg PN-EN 1504, konstrukcji metalowych oraz konstrukcji drewnianych;
  • specyfika napraw infrastruktury technicznej: między innymi zbiorników i silosów, obiektów hydrotechnicznych, infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury podziemnej i in.);
  • stan obiektów budowlanych zrealizowanych metodami tradycyjnymi.

Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót. 

Organizatorami TISNOB 2016 są: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Department of Civil Engineering Auburn University USA. Natomiast jednym z patronatów medialnych miesięcznik "Materiały Budowlane".

Konferencja odbędzie się 24-26 listopada 2016 r. we Wrocławiu w hotelu Ibis Styles, pl. Konstytucji 3 Maja 3.

Więcej informacji na stronie www.tisnob.put.poznan.pl.

 

17.10.2016 r.