logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Konferencja „Konstrukcje podatne z blach falistych” odbędzie się 24-25 kwietnia 2017 r. na Zamku w Rydzynie. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Poznańska, Związek Mostowców RP, Polski Komitet Geotechniki oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Poznaniu.

W Międzynarodowym Komitecie Naukowym III konferencji „Konstrukcje podatne z blach falistych” jest wiele znanych nazwisk, między innymi: prof. dr inż. Lars Pettersson ze Szwecji, dr inż. John Newhook z Kanady czy dr inż. Mike Katona ze Stanów Zjednoczonych. W poprzednich edycjach w 2007 r. i 2012 r. w konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z ponad 25 państw.

Tematyka III konferencji „Konstrukcje podatne z blach falistych”:

  • Badania i rozwój w zakresie konstrukcji z blach falistych.
  • Teoria i projektowanie w zakresie konstrukcji z blach falistych.
  • Przegląd norm obliczeniowych obowiązujących w Europie w zakresie konstrukcji z blach falistych.
  • Uwarunkowania geotechniczne w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji podatnych.
  • Najlepsze praktyki w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji podatnych.
  • Nowe rozwiązania technologiczne.
  • Inżynieria wartości – praktyczne zastosowania.
  • Problematyka trwałości i utrzymania konstrukcji z blach falistych.
  • Rola konstrukcji podatnych w budownictwie kierującym się zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Wzmacnianie obiektów z zastosowaniem konstrukcji z blach falistych. 

Sekretariat konferencji:
info@ conference-flexiblestructures.com

Więcej informacji na stronie: http://conference-flexiblestructures.com