logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

24 czerwca 2015 r. w Kopalni Soli Wieliczka odbędzie się Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015. Zapraszamy wszystkich mostowców do udziału w konferencji.

Celem pierwszego Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015, jest ocena i analiza sytuacji w branży mostowej w ostatnich latach. Ponadto zostaną zaprezentowanie nowoczesne materiały i systemy stosowane przy budowie i eksploatacji mostów i wiaduktów. Organizatorzy, firma KOW media&marketing, zaplanowali też panele poświęcone kwestiom związanym z oceną stanu technicznego obiektów inżynieryjnych.

Partnerem merytorycznym forum został Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Śląskiej.

Miesięcznik "Materiały Budowlane" jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. 

Więcej informacji o konferencji i formularz rejestracji na stronie: www.drogiimosty.eu

27.02.2015 r.