logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie to główne tematy IX sympozjum Budownictwo Ogólne, organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy. Konferencja odbędzie się 01-03 czerwca 2015 r. w miejscowości Przysiek k. Torunia.

Zadaniem IX sympozjum Budownictwo Ogólne jest przegląd i ocena metod badań oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych, a także prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami nauki a praktykami projektowania i wykonawstwa.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia badawcze, realizacyjne i eksploatacyjne dotyczące wybranych zagadnień:
- budownictwa ogólnego,
- fizyki budowli,
- materiałów budowlanych,
- geodezji w budownictwie.  

Organizatorzy zaplanowali ponadto szereg sesji promocyjnych, podczak których będzie można zapoznać się z ofertami producentów.

Sympozjum odbędzie się 01-03 czerwca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym DAGLEZJA w miejscowości Przysiek (8 km od Torunia).

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

Więcej informacji na stronie www.wbaiis.utp.edu.pl