logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Pierwsze Forum Przestrzenie Miejskie, które odbędzie się 12 czerwca 2015 r. w Katowicach, będzie próbą oceny rozwiązań przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów i porażek, ale również nowych wyzwań. Uczestnicy obrad skupią się przede wszystkim na szeroko rozumianym pojęciu przestrzeni publicznej, którą tworzy sztuka i architektura. Tematem przewodnim konferencji będzie budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej.

Program pierwszego Forum Przestrzenie Miejskie nastawiony będzie przede wszystkim na kwestie zawiązane z budowaniem przestrzeni publicznych w dobie kryzysu sfery publicznej u szukaniu odpowiedzi na pytanie czy można stworzyć zdrową przestrzeń publiczną, która będzie alternatywą dla centrów konsumpcji? Planowane jest ponadto omówienie projektu Krajowej Polityki Miejskiej, której celem jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, poprawy jakości życia mieszkańców, a także zatrzymania odpływu ludności ze sfery miejskiej.

W drugiej części Forum – pt. Polska kulturalnym regionem Europy dzięki programom finansowym Unii Europejskiej – przedstawiciele władz samorządowych omówią zrealizowane - dzięki funduszom UE - projekty w polskich miastach w latach 2007-2013. Przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice z Wydziałów: Rozwoju Miasta, Planowania Przestrzennego, Budżetu oraz Wydziału Budownictwa omówią projekty, które będą realizowane dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu w latach 2014-2020 oraz przedstawią dotychczasowe i oczekiwane korzyści dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

W trzeciej części Forum skupimy się na omówieniu aspektów ekologicznych kształtowania przestrzeni miejskiej, idei związanych z poszukiwaniem równoważenia środowiska zbudowanego i środowiska przyrody na przykładzie współczesnych miast europejskich. Omówimy możliwości inicjowania i realizacji działań programowych i przestrzennych na rzecz ekologii miasta. Należą do nich m.in. rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne uwzględniające oszczędną gospodarkę: terenem, wodą, energią, surowcami, materiałami budowlanymi (recykling), a także zwiększanie komfortu życia mieszkańców. Podejście do miasta jak do ekosystemu powoduje, że elementy przyrody stają się integralnymi składnikami przestrzeni miejskiej. Omówione zostaną również zagadnienia związane z architekturą zieleni, ścieżkami rowerowymi i chodnikami oraz oświetleniem stosowanym w infrastrukturze miejskiej.

Ostatnia, zamykająca część „I Forum Przestrzenie Miejskie” poświęcona będzie nieodzownym elementom krajobrazu miast jakim jest mała architektura inaczej zwana „meblami miejskimi”. Wielość form tego typu architektury jest dowodem na to, że coraz bardziej dbamy o naszą przestrzeń miejską.  

„Forum Przestrzenie Miejskie” odbędzie się 12 czerwiec 2015 r. w auli głównej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Miesięcznik "Materiały Budowlane" jest jednym z patronów medialnych konferencji.

Więcej informacji na stronie forumprzestrzeniemiejskie.pl

26.01.2015 r.