logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W dniach 22–24 kwietnia 2015 r. w Ostródzie odbędzie się IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

Przyszłoroczna, IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne technologie przeciwkorozyjne” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK), odbędzie się pod hasłem: „Nowoczesność, standardy, praktyka”. Tradycyjnie już, uczestnicy konferencji PSK bedą mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowych materiałów i technologii przeciwkorozyjnych dla różnych gałęzi przemysłu, zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w dziedzinie ochrony przed korozją oraz wymiany doświadczeń z inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami prac przeciwkorozyjnych i producentami materiałów.

Organizatorzy proponują następujące sesje tematyczne: Powłoki, Petrochemia i przemysł chemiczny, Infrastruktura, Architektura i zabezpieczanie aluminium, Powłoki cynkowe, Zabezpieczanie konstrukcji betonowych, Okrętownictwo i konstrukcje przybrzeżne, Sprzęt w pracach antykorozyjnych, Ochrona elektrochemiczna. Zapraszają również uczestników do zgłaszania własnych propozycji. Wygłoszone zostaną też dwa referaty plenarne: pierwszy – dotyczący doboru stali do cynkowania, drugi – zabezpieczeń powłokowych.

Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z dziedziny korozji i ochrony przed korozją
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne przypomina o zgłaszaniu kandydatów do konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z dziedziny korozji i ochrony przed korozją, który organizowany jest od 2008 r.

W 2014 r. na konkurs wpłynęło pięć prac inżynierskich, jedna magisterska i dwie doktorskie. Kapituła pod przewodnictwem dr hab. Wojciecha Fabianowskiego przyznała nagrody następującym osobom:
• w kategorii prac inżynierskich: Piotrowi Gawrońskiemu (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej) za pracę pt.: „Ocena chemoodporności kompozytów polimerowo-cementowych” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tomasza Piotrowskiego,
• w kategorii prac magisterskich: Jarosławowi Medyńskiemu (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej) za pracę pt.: „Teoria i praktyka normowych i pozanormowych badań przebiegu karbonatyzacji betonu” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Piotra Woyciechowskiego,
• w kategorii prac doktorskich: Zbigniewowi Szklarzowi (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) za pracę pt.: „Wpływ odkształcenia plastycznego na korozję mikrostrukturalną stopów aluminium typu AlCu4Mg1 i AlMg2” wykonaną pod kierunkiem dr hab. Haliny Krawiec.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie: www.psk.org.pl/konferencja

17.11.2014 r.