logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Firmy Balance Education organizuje bezpłatne szkolenie pt. Akustyka Zrównoważonego Budownictwa. Hałas w środowisku zabudowanym a odszkodowania. Szkolenie skierowane jest do inwestorów, prawników, architektów, inżynierów budownictwa, przedstawicieli jednostek  projektujących i budujących  budynki mieszkalne oraz użyteczność publicznej na terenach obciążonych hałasem. Odbędzie się 8.04.2011 na Torwarze, ul. Łazienkowska 6a w Warszawie, pod patronatem m.in. miesięcznika "Materiały Budowlane".

PROGRAM

Akustyka Zrównoważonego Budownictwa
Hałas w środowisku zabudowanym a odszkodowania
WARSZAWA - TARGI MURATOR EXPO
Centralny Ośrodek Sportu Centrala w Warszawie
ul. Łazienkowska 6a (TORWAR)
8 kwietnia 2011 r.  

Program konferencji:

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 15.00 Orientacyjny czas trwania konferencji

Wykład 1: Obciążenia budynków hałasem w praktyce. Omówienie działania hałasu na budynek oraz podstawowych zasad doboru parametrów akustycznych. Podejście do projektowania powłoki budynku w lokalizacji obiektu dla spełnienia wymagań przepisów budowlanych.

WYDARZENIE EKSTRA: Wręczenie reprezentantowi Ministerstwa infrastruktury Drukowanego kolorowego egzemplarza tez akustyki zrównoważonego budownictwa. 

Wykład 2: Okno i fasada przeszklona w powłoce budynku. Omówienie zasad doboru okna w powłoce budynku oraz zasad podawania parametrów dla wyrobów budowlanych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Wykład 3: Tezy Akustyki zrównoważonego budownictwa. Omówienie tez związanych z zarządzaniem dźwiękiem w środowisku zbudowanym. Szczegółowe omówienie 2 tez związanych z podstawowym kryterium użyteczności i bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni wspólnej i prywatnej.

Wykład 4. Techniczne aspekty prowadzenia spraw sądowych o odszkodowanie za hałas w OOU. Omówienie specyfiki ocen technicznych budynków pod działaniem hałasu lotniczego w kontekście prawa do odszkodowania. Przedstawienie koncepcji użytkowej oceny utraty wartości budynku w odniesieniu do koncepcji wyceny rynkowej rzeczoznawcy majątkowego.

Program wydarzenia: Program obejmuje cztery wykłady merytoryczne przeplatane prezentacjami producentów wyrobów budowlanych. W trakcie konferencji przewidujemy przerwy na kawę.
Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne od sponsorów z informacjami technicznymi o produktach.

UWAGA: Materiały otrzymają tylko ci uczestnicy, którzy zarejestrują się u Organizatora konferencji w terminie do 1 kwietnia 2011r.

Prelegent, prowadzenie merytoryczne:

Inżynier wibroakustyk Jacek Danielewski jest ekspertem w branży akustyka w architekturze, w której działa czynnie od 1994 r., a od roku 2005 również w branży facility management. Od roku 2008 zajmuje się Akustyką Zrównoważonego Budownictwa aktywnie działając w międzynarodowym systemie normalizacji. W latach 2000 – 2009 r. organizator działań edukacyjnych w ramach Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Autor kilku książek branżowych (m.in. "Dom i mieszkanie. Komfort akustyczny", "Komfortowe biuro - Podręcznik dla menedżera biura"), licznych artykułów i raportów z zakresu akustyki w architekturze. Stale współpracuje z kilkoma czasopismami branżowymi związanymi z budownictwem i inwestycjami. Aktualnie jest głównym projektantem i konsultantem w firmie konsultingowej FABRYKA CISZY. Reprezentuje FABRYKĘ CISZY w pracach Polskiego Komitety Normalizacji w komitetach technicznych, KT 115 ds. Hałasu w Środowisku, KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej, KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa.

FABRYKA CISZY: ul. K. Potockiej 45B/11, 60-211 Poznań, t. 61 847 68 41, tel. kom. 509 835 605, www.akustyka.pl

Zgłoszenia i informacje:

Rejestracja on-line: http://www.balanceeducation.pl/szkolenie/m/30/sz/237/ac/formularz_zgloszenia