logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

1 kwietnia 2011 w  Łodzi odbędzie się konferencja Cohabitat Gathering (CHG) 2011 zorganizowana przez Grupę Cohabitat, United Nations Developement Programme, Project Office Poland przy współpracy Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem miesięcznika "Materiały Budowlane".

 

ch

 

Jej tematem przewodnim jest możliwości wykorzystania materiałów naturalnych, idei permakultury oraz technologii w procesie budowania nowej generacji siedlisk ludzkich - cohabitatów, czyli siedlisk - autonomicznych, nowoczesnych osad ludzkich tworzonych przez lokalne grupy inicjatywne. Zaproszeni prelegenci oraz goście specjalni przedstawią niezwykle
bogaty wachlarz wiedzy, technologii, filozofii oraz doświadczenia związanego z budową nowej generacji siedlisk ludzkich - HABITATÓW. Mowa będzie o budynkach ze słomy i ziemi, projektowaniu autonomicznych ekosystemów, oczyszczaniu wody, produkcji żywności, teorii projektowania habitatów, maszynach open-source oraz tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju tego nurtu. Pokazane będą również miejsca na świecie, gdzie budowa habitatu zwieńczona została sukcesem.

Celem konferencji jest:

- stworzenie cyklicznego forum wymiany doświadczeń, na którym będą mogli się spotykać pionierzy różnych dziedzin, pracujący nad wspólną ideą nowoczesnych siedlisk. W kolejnych latach spotkanie stanie się platformą, dzięki której ta nowa społeczność twórców będzie mogła wewnętrznie się integrować, wspierać oraz prezentować swoje osiągnięcia mediom i potencjalnym grupom odbiorców. - kojarzenie grup wykluczenia społecznego z technologiami i
koncepcjami umożliwiającymi im odtworzenie trwałych relacji ze społeczeństwem. Konferencja będzie inspiracją dla organizacji NGO, instytucji pomocy społecznej itp., do skojarzenia osób którym pomagają z rozwiązaniami, idącymi znacznie dalej, poza doraźną pomoc materialną, umożliwiając grupom marginalizowanym przejęcie kontroli
nad własnym życiem, zdobyć wiedzę i doświadczenie dzięki budowaniu dla siebie schronień oraz narzędzi, a także wytwarzaniu podstawowych zasobów potrzebnych do życia.
- pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości (w tym społecznej) - rozwiązania open-source tworzą nową okazję do rozwoju lokalnej produkcji dóbr materialnych oraz usług z nimi związanych.
- zainteresowanie środowisk biznesowych potencjałem otwartych technologii open-source. Rozproszona innowacyjność, transparentność oraz niskie koszty początkowe mogą przyciągnąć uwagę biznesu. Przykładem takiej sytuacji mogłoby być wykorzystanie otwartych mikro-technologii do budowy ośrodków rekreacyjno-edukacyjnych zakładanych przez niezależnych inwestorów.

Zaproszeni prelegenci:

- Gernot Minke - Architekt, naukowiec, eksperymentator, profesor uniwersytetu w Kassel, gdzie kieruje katedrą budownictwa eksperymentalnego. Autor ponad trzydziestu książek i ponad 200 artykułów naukowych na temat nowatorskiego użycia tradycyjnych materiałów budowlanych. Od lat siedemdziesiątych głównymi dziedzinami
jego działalności projektowo-badawczej pozostają zagadnienia dostępnego budownictwa naturalnego
- Marcin Jakubowski -Open Source Technology, badacz, konstruktor, wynalazca ponad 50-ciu open-sourcowych narzędzi, które można wykonać samemu, tak, aby móc stworzyć maszyny niezbędne do stworzenia nowej
cywilizacji.
- Steve Read - Nauczyciel Permakultury, prowadzi kursy projektowania zarówno w języku francuskim jak i angielskim. Pracuje jako konsultant, doradzając wszystkim zainteresowanym jak zakładać systemy permakulturowe oraz jak nimi zarządzać. Prowadzi badania z zakresu odroślowych systemów produkcji żywności oraz ich funkcjonowania w
strefie klimatu umiarkowanego.
- Teresa Kelm - Profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadzi seminaria i zajęcia m.in. z projektowania architektury proekologicznej. Tematem architektury ziemi zainteresowała się podczas kilkuletniego pobytu i pracy dydaktycznej w Afryce i USA. Wraz z zespołem zorganizowała próbną produkcję cegieł ziemnych i bloczków prasowanych z ziemi. W latach 2006-2009 zespół zrealizował budynek eksperymentalny w nowoczesnej technologii ziemi
ubijanej w szalunkach.
- Dirk Shramer - budowniczy pierwszego legalnego domu w Niemczech. Założyciel stowarzyszenia FASBA, które zainwestowało w sprawę testów domów budowanych ze słomy i gliny. Po 3 latach ciężkiej pracy przygotowano ogólne zasady zatwierdzone przez Niemiecki Instytut Technologii Budowlanej na początku 2006 roku, według których kostki
słomy są dozwolonym budowlanym materiałem izolacyjnym.
- Mateusz Józefowicz - z wykształcenia archeolog. Prezes Mars Society Polska, organizator projektów z dziedziny robotyki i rozwiązań dla ekstremalnych środowisk, realizowanych we współpracy m.in. z UMK, Politechniką Warszawską, Wrocławską i Białostocką, uczestnik projektów dla astronautycznych organizacji pozarządowych realizowanych z
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwem Gospodarki, zwolennik powołania Polskiej Agencji Kosmicznej.

Zakładane efekty konferencji:

- stworzenie krajowej organizacji ds. budownictwa naturalnego. Powołana zostanie krajowa organizacja budownictwa naturalnego, której celem będzie popularyzacja technik wśród zarówno profesjonalistów jak i inwestorów. Reprezentować będzie Polskę na arenie europejskiej, jak również ustanawiać krajowe standardy wykonawcze i projektowe.
- rozpoczęcie projektu Wszystkie Głowy Jedno Zadanie, we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim. Prezentacja oraz oficjalny start międzyuczelnianego projektu, zakładającego koordynację tematyczną prac dyplomowych pisanych na wydziałach technicznych, artystycznych, biologicznych itp. Jego efektem będą prototypy
narzędzi, maszyn, systemów budowlanych, rozwiązań architektonicznych, identyfikacje graficzne itp. niezbędnych w procesie budowy nowej generacji, replikowalnych, autonomicznych siedlisk typu Cohabitat.
- współpraca z organizacjami pomocy grupom marginalizacji społecznej. Nawiązane zostaną szerokie kontakty z organizacjami, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane wykorzystaniem powyższych rozwiązań w
pracy ze swoimi podopiecznymi, np. instytucje pomocy bezdomnym, osobom wykluczonym itd.
- przeszczepianie rozwiązań na tereny Polski oraz Europy wschodniej. Dzięki otwartym modelom oraz pełnej dokumentacji procesu możliwe będzie bezpośrednie przeszczepianie dobrych rozwiązań w inne części
Europy.

Więcej o konferencji na stronie www.cohabitat.net