logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

19-21 maja br w Bydgoszczy odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY-TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” pod patronatem miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Komitet Organizacyjny konferencji tworzą: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, J,i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Council of Polish Engineers in North America, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział Kujawsko-Pomorski, Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.  w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, oddział w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorsko Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Zakres tematyczny konferencji obejmuje: konstrukcje i materiały stosowane w mostownictwie, technologie budowy i remontu mostów, obliczenia i projektowanie mostów oraz niezawodność mostów. Autorzy prac mogą przesyłać streszczenia referatów w języku polskim i angielskim. Wytyczne do przygotowania streszczeń i referatów oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie WWW.mosty.alfa.pl. Przewidywany koszt udziału w konferencji 400 zł (opłata do 30 kwietnia) lub 450 zł (opłata po 30 kwietnia).
Miejsce konferencji:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Prof. Kaliskiego 7 (budynek Audytorium Novum)

Opera Nova w Bydgoszczy
Centrum Kongresowe
ul. Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

Karta zgłoszeniowa