logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.


3-4 listopada 2010 we Wrocławiu odbędą się VIII Dni Oszczędzania Energii (DOE) pod nazwą „Energia w Budownictwie”, które organizują: Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska pod patronatem miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Image 

W DOE będą uczestniczyć projektanci, inwestorzy oraz zarządcy, przedstawiciele samorządów. Celem DOE jest propagowanie budownictwa energooszczędnego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie.
Tematyka DOE obejmuje również zagadnienia związane z organizacją i planowaniem zaopatrzenia w energię samorządów terytorialnych, korzystaniem z wolnego rynku energii, przygotowaniem i realizacją działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zgodnie z pakietem energetycznym 3x20.
Program konferencji tutaj

Program konferencji w formacie PDF