logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Ogólnopolska konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK) ugruntowała pozycję jednego z największych w kraju w branży budowlanej specjalistycznego szkolenia zawodowego. W tegorocznej imprezie – XXXVIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK2024), które odbyły się w Wiśle 9 – 12 kwietnia 2024 r., wzięło udział ponad 300 osób.

Jej głównym organizatorem był Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej, a współorganizatorami oddziały PZITB z Katowic, Gliwic oraz Krakowa. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Janusz Kozula, z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej. Wśród uczestników WPPK 2024 najliczniej reprezentowani byli inżynierowie budownictwa. Na spotkanie do Wisły przybyli także przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, firm oferujących materiały i technologie budowlane oraz programy wspomagające projektowanie, a także przedsiębiorstw wykonawczych. Patronat branżowy nad WPPK 2024 objęli: Krajowa Rada PIIB oraz Śląska OIIB i Małopolska OIIB. Obie okręgowe izby reprezentowali przewodniczący okręgowych rad: Roman Karwowski i Mirosław Boryczko. Partnerami imprezy były firmy: Z.W.M.I.Hydrostop, PERI Polska Sp. z o.o., Remmers Polska Sp. z o.o., Rawlplug S.A., Solbet Polska Sp. z o.o. oraz Stropy.pl, a wśród patronów medialnych – miesięcznik „Materiały Budowlane”.

WPPK 2024 kontynuowały rozpoczęty w ubiegłym roku czteroletni cykl pt. „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”. W tym roku skoncentrowano się na budownictwie ogólnym. Koordynację merytoryczną powierzono prof. dr. hab. inż. Łukaszowi Drobcowi (Politechnika Śląska Oddział PZITB w Gliwicach). Było to powtórzenie tematyki z 2015 r., ale w wydaniu uwzględniającym zmiany technologiczne, materiałowe i normalizacyjne, jakie nastąpiły w ostatnich latach.

W ramach uroczystego otwarcia WPPK 2024 wykład inauguracyjny pt. „Metody i techniki diagnozowania konstrukcji budowlanych” wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła. W wystąpieniu autor referatu podkreślił, że projektowanie napraw powinno być poprzedzone diagnostyką, której zadaniem jest dostarczenie szczegółowej, wnikliwej i aktualnej wiedzy dotyczącej stanu technicznego analizowanej konstrukcji budowlanej. Bardzo ważne jest więc dobranie odpowiednich metod i technik diagnostycznych, w tym stosowanie metod komplementarnych. Wykład obejmował omówienie metod oraz technik stosowanych w diagnostyce konstrukcji budowlanych, w tym najnowszych, m.in. tomografii elektrycznej.

Podczas ośmiu sesji plenarnych wygłoszono 31 referatów problemowych. Omówiono zagadnienia dotyczącem.in. przepisów prawnych i normalizacji, diagnostyki i oceny stanu technicznego istniejących konstrukcji, materiałów i technologii stosowanych w naprawach i wzmocnieniach. Zaprezentowano też różne programy komputerowe przeznaczone dla projektantów konstrukcji. Doskonałym uzupełnieniem referatów problemowych były wystąpienia firm prezentujących nie tylko swoje oferty, ale w wielu przypadkach wskazujące na praktyczne rozwiązania technicznych problemów dotyczących napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Każdego z czterech dni warsztatów podsumowywaniem sesji plenarnych była dyskusja merytoryczna z wykładowcami i słuchaczami. Organizatorzy zadbali również o uatrakcyjnienie wieczorów, podczas których odbyły się: koncert Bożeny Boba-Dygi z zespołem uświetniający 10-lecie działalności spółki Dlubal Polska; zawody w bowlingu oraz spotkanie inżynierskie przy regionalnej muzyce.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa, na której produkty zaprezentowało prawie 40 firm. Odbył się też konkurs na Lidera Wystawców. W tym roku pierwsze miejsce zajęła firma Leipfinger Bader Polska, a specjalne wyróżnienia – MDMNT z Bielska-Białej, PGB Polska oraz Kontakt-SK.

Na zakończenie konferencji Janusz Kozula oraz Przemysław Pępek, reprezentujący Oddział PZITB w Bielsku-Białej przekazali tradycyjną pałeczkę Andrzejowi Szydłowskiemu i Ireneuszowi Jóźwiakowi z Oddziału PZITB w Katowicach – organizatorom WPPK 2025.

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji mają charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełniają wymagania określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością zgodnie z normami serii PN-ISO 9000. Uczestnicy konferencji otrzymali zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego dokształcania zawodowego.

Na zakończenie warto podkreślić, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników. Wysoko oceniono jej poziom merytoryczny, możliwości doskonalenia zawodowego oraz dobrą organizację.

Materiały konferencyjne WPPK 2024 zostały opublikowane w trzech tomach oraz dostępne są w formie elektronicznej. Można je nabyć w Oddziale PZITB w Bielsku-Białej; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Danuta Kostrzewska-Matynia