logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Cykliczna VII Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOĆ odbędzie się 16-17 maja 2024 r. w auli budynku J Politechniki Bydgoskiej (Al. prof. S. Kaliskiego 7). Głównymi organizatorami Konferencji są Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorsko – Kujawski oraz Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Współorganizatorzy to także Council of Polish Engineers in North America (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej) oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Z inicjatywy Oddziału Pomorsko – Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, most przez Wisłę w Fordonie 16 maja 2008 r. otrzymał imię Rudolfa Modrzejewskiego, który jest wybitnym polskim projektantem i budowniczym prawie 50 mostów w Ameryce Północnej (USA, Kanada). Był on pionierem, prekursorem nowych konstrukcji obiektów mostowych.

Konferencje w Bydgoszczy tradycyjnie poruszają tematykę dotyczącą aktualnych problemów polskiego budownictwa drogowo - mostowego w tym:

  • konstrukcje i materiały stosowane w mostownictwie.
  • technologie budowy, remontów i odbudowy zniszczonych mostów.
  • obliczenia i projektowanie mostów z uwzględnieniem nowych przepisów.
  • niezawodność mostów.
  • wykonawstwo obiektów mostowych.

 

Konferencja w Bydgoszczy organizowana jest co dwa lata począwszy od 2008 r. Wyjątkiem był okres pandemii, podczas którego nie zorganizowano konferencji w 2020 i 2022 roku. Decyzję o kontynuacji tradycji bydgoskich konferencji mostowych podjęto w br. w związku z dużym zainteresowaniem środowiska drogowo-mostowego aktualnymi problemami budownictwa.

Na Konferencji gościć będziemy najwybitniejszych polskich konstruktorów, którzy przedstawią aktualne problemy budownictwa mostowego. Udział w Konferencji to okazja do nawiązania nowych i ugruntowania istniejących już relacji między osobami ze świata nauki, techniki, przemysłu i administracji oraz zdobycia wiedzy i interesujących doświadczeń.

Konferencja została objęta m.in. Patronatem Honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

KOMUNIKAT - KARTA ZGŁOSZENIA