logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Forum Budowlane w Płocku (30 czerwca- 1 lipca br.), organizowane przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej - Filia w Płocku oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Jego głównym tematem będzie „zrównoważone budownictwo” zarówno w aspekcie technicznym, jak i społecznym.

Do środowiska budowlanego kierowane są pytania dotyczące możliwości ograniczenia i recyklingu odpadów, oszczędności zużycia energii, zachowania naturalnych warunków środowiska, wykorzystania naturalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii, kształtowania architektury i konstrukcji obiektów wg współczesnych możliwości technicznych i potrzeb społecznych, rozwoju systemów IoT (Internet rzeczy) w budownictwie, itp.

Zaprezentowanych zostanie wiele nowatorskich rozwiązań produktowych, technologicznych, systemowych i organizacyjnych, służących kształtowaniu budownictwa według zasad zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wypowiadać się będą naukowcy i zaproszeni eksperci.

PROGRAM FORUM

1. Konferencja naukowo-techniczna: „Wyzwania współczesnego budownictwa”

  • społeczne aspekty budownictwa zrównoważonego (w aspekcie zrównoważonego rozwoju;
  • efektywność energetyczna w budownictwie;
  • ochrona środowiska przyrodniczego a budownictwo;
  • budownictwo energooszczędne;
  • budownictwo a zmiany klimat;
  • IoT (ang. Internet of Things) - “Internet rzeczy” w budownictwie;
  • SmartCITY (Miasto Inteligentne) – wyzwanie czy konieczność?;
  • materiały recyklingowe w budownictwie.

 

2. Konferencja: „Upraszczanie procesu inwestycyjnego w budownictwie”

3. Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB

4. Wydarzenia integracyjno-promocyjne

  • wystawa osiągnięć i wyrobów dla budownictwa;
  • wystawa motoryzacyjna „Gwiazdy budownictwa”

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fb2023.pw.plock.pl

Katalog informacyjny POBIERZ