logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

16 – 18 listopada 2022 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, pod patronatem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiola oraz Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN Oddział Katowice. Patronem medialnym był m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”. Partnerami merytorycznymi konferencji był University of Žilina i Georgian Technical University. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele dwudziestu sześciu ośrodków naukowych, w tym pięciu z Polski, pozostali z Armenii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Wśrod ponad 120 osób byli przedstawiciele uczelni, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i firm budowlanych oraz studenci i uczniowie techników. Tematyka referatów obejmowała: podstawy budownictwa energooszczędnego; konstrukcje budowlane; materiały i technologie energooszczędne; efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej; odnawialne źródła energii w budownictwie; zaopatrzenie w ciepło, wentylacja i klimatyzacja; budownictwo hydrotechniczne; materiały odpadowe w budownictwie zrównoważonym.

Tradycją konferencji są spotkania z przedstawicielami firm budowlanych i praktykami m.in. podczas sesji wyjazdowych. W drugim dniu obrad zorganizowano wyjazd do firmy PRESS GLASS Holding S.A. W obiekcie biurowym, nagrodzonym w kilku konkursach architektonicznych, zapoznano uczestników konferencji z zastosowanymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, z eksploatacją i zarządzaniem obiektem. Natomiast w trzecim dniu konferencji jej uczestnicy zwiedzili budynek Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, obiekt Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu oraz Gliwickie Centrum Naukowo-Technologiczne – Cechownia, będące siedzibą EMT-Systems w Gliwicach.

dr inż. Adam Ujma
Politechnika Częstochowska