logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Zapraszamy na Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodową Konwencję Budownictwo Polska-Ukraina. Forum odbędzie się 30 stycznia, a Międzynarodowa Konwencja - 31 stycznia 2023 r., w Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas TARGÓW BUDMA 2023. Wydarzenia współorganizowane są przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, przy wsparciu merytorycznym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Co nas czeka w budownictwie w roku 2023 i w latach następnych?

Forum BUILD4FUTURE to wydarzenie poświęcone najnowszym wydarzeniom z szeroko rozumianego rynku budownictwa w Polsce i Europie. Czy kryzys spowoduje duże straty wśród firm budowlanych? Czy nastąpi fala bankructw? Jakie są szanse na uniknięcie poważnych strat i dalszy rozwój branży? Czy odbudowa Ukrainy przyniesie korzyści dla polskich przedsiębiorców budowlanych? O tym i wielu innych sprawach dyskutować będą rynkowi eksperci.

Inwestycje budowlane i budownictwo są szczególnie podatne na koniunkturę rynkową. Uzależnione są od łańcuchów dostaw krajowych i międzynarodowych, sytuacji na rynku pracy, realiów finansowych panujących wśród inwestorów publicznych i prywatnych oraz ich chęci do inwestowania, kosztów pracy, dostępności i kosztów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych oraz wielu innych czynników. Wszystkie te elementy wpływają w obecnej chwili – i to ze zdwojoną siłą - na realizacje inwestycji i ogólną sytuację budownictwa w Polsce. Dochodzi jeszcze konflikt zbrojny w Ukrainie, który w znacznym stopniu determinuje ogólną sytuację gospodarczą i społeczną.

Ważne pytania - profesjonalne odpowiedzi

Jaki jest zatem stan inwestycji liniowych i punktowych w zasadniczych obszarach budownictwa, a więc budownictwie mieszkaniowym, drogowym, kolejowym, energetycznym, hydrotechnicznym, kubaturowym i przemysłowym, w sferze materiałów budowlanych, urządzeń i maszyn? Jakie perturbacje cenowe, kosztowe, logistyczne i dostępności są zagrożeniem dla produkcji i dostaw materiałów budowlanych? Jaki jest stan przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, olbrzymich farm wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz innych spektakularnych inwestycji? Jak długo będzie trwała „zapaść” w budownictwie mieszkaniowym?

Inne istotne pytania. Co nas czeka w krótkiej perspektywie i w perspektywie do końca dekady, a więc czy zagrożone są plany strategiczne, a może nawet te krótkoterminowe? Czy mamy lub możemy mieć wpływ na to, co nas czeka w budownictwie oraz infrastrukturze? Jakie zagrożenia niesie w najbliższym okresie trwający konflikt na Ukrainie, czy nadzieje polskich firm na udział w odbudowie są nadziejami realnymi, a przede wszystkim czy będą korzystne biznesowo?

Wraz z liderami rynku, przedstawicielami struktur rządowych i inwestorów uczestnicy Forum przeanalizują obszary największego ryzyka. Przyjrzą się możliwym rozwiązaniom, wymienią doświadczenia i sformułują kierunki, które być może pozwolą na zminimalizowanie strat i przejście do fazy dalszego rozwoju.

Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

Będzie to pierwsze takie spotkanie w Polsce przeznaczone dla branży budowlanej, a poświęcone wyłącznie problematyce budownictwa w ogólnym planie odbudowy Ukrainy. Jednocześnie będzie to również pierwsze w naszym kraju spotkanie przedstawicieli branży budowlanej z krajów Europy Zachodniej i Skandynawii poświęcone potencjalnej współpracy przy odbudowie Ukrainy.

Celem konwencji jest udzielenie odpowiedzi na wiele pytań związanych z aktualnym stanem współpracy z rynkiem ukraińskim w obszarze budownictwa.

Do głównych pytań stawianych podczas Konwencji zaliczyć należy:

  • Jaki jest obecny potencjał i kompetencje polskich firm – czy możemy uczestniczyć w procesach odbudowy w każdym segmencie budownictwa (drogi, koleje, energetyka/OZE, hydrotechnika, budownictwo kubaturowe etc.)?
  • Jakie obszary i zagadnienia z kolejności procesu budowlanego powinny szczególnie interesować branżę budowlaną przy odbudowie Ukrainy?
  • Czy w każdym etapie przygotowań i realizacji projektów budowlanych istnieje odpowiedni potencjał, zasoby i kompetencje?
  • Czy branża jest w stanie konkurować z dużymi grupami budowlanymi z krajów zachodnich czy choćby Turcji przy odbudowie Ukrainy?
  • Czy powinno zacząć się budować konsorcja polskich firm?
  • Czy średnie i małe firmy budowlane mają szansę na indywidualne zaistnienie na Ukrainie, czy też powinny raczej ruszać w konsorcjach lub jako podwykonawcy polskich generalnych wykonawców?
  • Czego powinno oczekiwać się od rządzących w sprawie udział polskiego budownictwa w odbudowie Ukrainy?
  • Jakie gwarancje są niezbędne ze strony rządu i firm ubezpieczeniowych dla bezpiecznego zaistnienia i funkcjonowania polskich firm budowlanych na Ukrainie?
  • Jakie produkty finansowe powinny się pojawić ze strony banków lub/i innych instytucji finansowych, które będą mogły być istotnym wsparciem dla polskich firm budowlanych?

 

Podczas obu wydarzeń Poznań Congress Center gościć będzie znamienitych i doświadczonych ekspertów z dziedzin budownictwa oraz ekonomii, którzy w trakcie dwudniowych prelekcji i debat omawiać będą zagrożenia oraz szanse, jakie pojawiają się przed przedsiębiorstwami budowlanymi w krótkiej i długiej perspektywie.

👉 Strona wydarzeń - https://build4future.pl/pl/

👉 Program - https://mtp-link.pl/ijtoi

👉 Targi BUDMA - https://budma.pl/pl/