logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Konferencja dotycząca wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykatów betonowych oraz przedstawicielami świata nauki zajmującymi się tymi zagadnieniami, a przedstawicielami procesu budowlanego, a więc inwestorami, projektantami i wykonawcami jest organizowana od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) w cyklu dwuletnim. Głównym celem konferencji SPB jest prezentacja zalet ABK i prefabrykacji betonowej oraz możliwości ich zastosowania w nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i architektonicznych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Otwarcie Konferencji SPB 2022. Przemawia Grzegorz Bajek – Prezes SPB. Na drugim planie od lewej: Józef Kostrzewski –Dyrektor Stowarzyszenia i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Wit Derkowski – Przewodniczący Rady Programowej Konferencji 

Kolejna VII Konferencja SPB odbyła się 11 – 12 października 2022 r., z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią Covid-19, tradycyjnie w hotelu Narvil w Serocku. W obradach, które otworzyli: Grzegorz Bajek – Prezes SPB; Wit Derkowski – Przewodniczący Rady Programowej Konferencji oraz Józef Kostrzewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uczestniczyło 329 osób. Zrealizowanie bardzo bogatego programu merytorycznego podczas dwudniowych obrad było dużym wyzwaniem dla organizatorów. Obejmował on dwanaście referatów tematycznych, dotyczących najnowszych osiągnięć oraz kierunków rozwoju prefabrykacji betonowej i ABK, przykładów projektowania i realizacji obiektów w tych technologiach oraz z wykorzystaniem BIM, a także wykład inauguracyjny dr. Sławomira Dudka, Głównego Ekonomisty i Prezesa Forum Obywatelskiego Rozwoju, pracownika naukowego Szkoły Głównej Handlowej pt. „Leci na nasmeteoryt kryzysu demograficznego” i dwa panele dyskusyjne.

Wykład inauguracyjny dra Sławomira Dudka

Tematyka wszystkich referatów została doskonale dobrana do oczekiwań uczestników i cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła żywa dyskusja po każdym wystąpieniu prelegentów. Szczególnie dużo domyślenia dał wykład inauguracyjny, ponieważ obecny kryzys demograficzny i przewidywane jego pogłębianie się w kolejnych latach wpłynie negatywnie na polską gospodarkę, w tym na budownictwo, czego już doświadczamy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również panele dyskusyjne „Współczesna budowa” oraz „Zrównoważone budownictwo”. W pierwszym z nich podkreślono zmiany, jakie zaszły w ostatniej dekadzie na placu budowy oraz brak odpowiednio przygotowanych pracowników. Prelegenci twierdzili, że nie są oni kształceni zgodnie z wymaganiami współczesnego budownictwa. Ponadto w procesie projektowania obiektów często nie wykorzystuje się nowoczesnych narzędzi. Podkreślali też, że inwestorzy powinni uczestniczyć w całym procesie budowlanym.

Drugi panel dyskusyjny dotyczył m.in. wyzwań stojących przed branżami betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej, które zmierzają do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym m.in. do redukcji śladu węglowego i coraz większej energooszczędności procesu wytwarzania.

Obrady Konferencji SPB 2022 

Podczas Konferencji SPB 2022 wręczona została nagroda Grand Prix w konkursie „Dwa oblicza jedna przyszłość – akademik marzeń”. Otrzymali ją studenci Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, którzy zaprojektowali nowoczesny i funkcjonalny akademik z zastosowaniem prefabrykatów betonowych i betonu komórkowego. Nagrodzony projekt zaprezentowali uczestnikom konferencji. Udowodnili nie tylko swój potencjał twórczy i pomysłowość, ale także ogromne możliwości zastosowanych materiałów budowlanych.

Należy podkreślić, że żywe dyskusje z sali obrad przenosiły się i były kontynuowane w kuluarach oraz na stoiskach firm – partnerów konferencji. Umożliwiły one nie tylko wymianę doświadczeń, czy wyjaśnienie wątpliwości w sprawach merytorycznych, ale także nawiązanie kontaktów i współpracy.

Atrakcją VII Konferencji SPB był wspaniały recital Stanisława Soyki, którego utwory dotyczą najważniejszych wartości w życiu każdego z nas.

Zagadnienia merytoryczne dostosowane do oczekiwań, doskonała organizacja, nawiązane kontakty i doznania artystyczne sprawiły, że Konferencja SPB 2022 została wysoko oceniona przez uczestników. Na zakończenie obrad Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów – Grzegorz Bajek zapowiedział kolejną ósmą Konferencję SPB, która odbędzie się za 2 lata w tym samym miejscu.

Krystyna Wiśniewska

Konferencję SPB 2022 podsumowują: 

Przemysław Borek, Przewodniczący Sekcji Prefabrykacji Betonowej w SPB,Wiceprezes SPB, Prezes Zarządu Pekabex Bet S.A.

Konferencja SPB była nie tylko ważną platformą do zdobywania wiedzy, ale także do poznawania trendów i ciekawostek z branży. W budownictwie niezwykle istotne jest, aby wciąż poszukiwać nowych rozwiązań bieżących problemów, a także spodziewanych wyzwań. Równie ważne jest całe otoczenie biznesowe i takie imprezy dają możliwość zgromadzenia decydentów oraz specjalistów, którzy dzielą się zdobytą wiedzą. W kolejnych latach, podobnie jak miało to miejsce obecnie, formuła konferencji będzie dwudniowa. Ten sposób organizowania nie zaburza głównej działalności biznesowej, dzięki czemu zaproszeni partnerzy są w stanie wygospodarować czas na udział w wydarzeniu. W programie tegorocznej imprezy najbardziej interesujące były panele dyskusyjne, szczególnie poświęcone zrównoważonemu budownictwu. Zagadnienia dotyczące wdrażania „zielonej” gospodarki powinny być ważnym tematem kolejnych konferencji. Ekologia i wszelkie działania z nią związane są już nie tylko modnym trendem, lecz koniecznością. Podsumowując 2022 r., muszę stwierdzić, że pierwsze trzy kwartały, pomimo dużej dynamiki zmian, jakie miały miejsce, nie były najgorsze dla branży prefabrykacji betonowej. Prognozy na kolejne miesiące przewidują jednak zmiany: czwarty kwartał br. i początek kolejnego roku wskazują na duże wyzwania, którym trzeba będzie sprostać. 

Piotr Dauksza, Przewodniczący Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego w SPB, Wiceprezes SPB, Prezes Zarządu H+H Polska Sp. z o.o.

VII Konferencja SPB „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w budownictwie” odbyła się z rocznym opóźnieniem wynikłym z pandemii koronawirusa. Program konferencji w głównej mierze był poświęcony zrównoważonemu rozwojowi budownictwa w kontekście ABK i prefabrykacji betonowej. Myślę, że Konferencja spełniła oczekiwania uczestników zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i integracyjnym, o czym świadczyła duża frekwencja na poszczególnych prezentacjach – referatach. W rozmowach kuluarowych zebraliśmy pozytywne opinie. Formuła dwuletniego cyklu sprawdziła się i w kolejnych latach będziemy ją kontynuowali. Interesującym punktem Konferencji było wręczenie nagrody zwycięskiemu zespołowi z Politechniki Warszawskiej w konkursie dla studentów architektury i budownictwa „Dwa oblicza – jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”. Tegorocznym zadaniem konkursowym był „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji” zaprojektowany z wykorzystaniem technologii BIM. Konkurs jest doskonałą promocją autoklawizowanego betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej wśród młodych architektów i inżynierów. Mijający rok był stosunkowo dobry dla branży autoklawizowanego betonu komórkowego, ale zawdzięczamy to przede wszystkim znakomitej pierwszej połowie 2022 r. Natomiast głównymi wyzwaniami 2023 r. będą dynamicznie rosnące ceny energii (elektrycznej, gazu i węgla) oraz surowców, tym bardziej istotne w kontekście spowolnienia rynku budowlanego w Polsce.