logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA, organizowanych pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika MATERIAŁY BUDOWLANE. Udział  w webinarach jest bezpłatny.  Wydarzenie skierowane jest m.in. do wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, a także producentów, inwestorów,  rzeczoznawców.

> „WPŁYW ZMIAN ARANŻACJI W OBIEKTACH PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH NA SYSTEM ODDYMIANIA. ANALIZA PRZYPADKU.”
Prowadzenie: mgr inż. Łukasz Ostapiuk - Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA.
Termin: 14 września.
Omówione zostaną aspekty praktyczne, m.in.:
• wymagane parametry wg norm PN, NFPA 204, DIN 18232, BS 7346-4,
• oddymianie wydzielonych przestrzeni i pomieszczeń w halach PM w przypadku zmian aranżacji,
• problematyka oddymiania chłodni oraz przestrzeni z antresolami,
• aspekty techniczne montażu elementów składowych systemu oddymiania,
• wymagania dotyczące klap dymowych (Urc- współczynnik przenikania ciepła),
• współdziałanie systemu oddymiania z instalacją tryskaczową,
• algorytm sterowania (schematy blokowe sterowania),
• wpływ funkcji przewietrzania w klapach dymowych na instalację tryskaczową.

> „DACHY ZIELONE – PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE”
Prowadzenie: mgr inż. Paweł Koziej oraz mgr inż. Krzysztof Wielgus – członkowie zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.
Termin: 27 września.

> „WYBRANE PROBLEMY CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE KSZTAŁTOWANIA STROPODACHÓW NA PODŁOŻU Z BLACHY”
Prowadzenie: dr hab. inż. Paweł Krause – rzeczoznawca budowlany i pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej.
Termin: 25 października.
Zakres prezentacji obejmie:
• wymagania ochrony cieplno-wilgotnościowej,
• wybrane rozwiązania projektowe wraz z ich oceną,
• błędy projektowe i wykonawcze w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (studium wybranych przypadków z praktyki rzeczoznawczej).

Szczegóły i rejestracja dostępne na www.dafa.com.pl
Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl
Zapraszamy do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!