logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Co roku od dwunastu lat Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) organizuje Kongres Stolarki Polskiej. W tegorocznej edycji, która odbyła się 26.05. br. W Warszawie, uczestniczyło przeszło 300 osób. Byli wśród nich właściciele i przedstawiciele kadry zarządzającej firm z branży stolarki budowlanej, a także reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, ośrodków naukowo-badawczych, przedsiębiorstw wykonawczych.

Obrady Kongresu otworzył Janusz Komurkiewicz – prezes zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi. W tej części wydarzenia, list od Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, skierowany do uczestników odczytał Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji tego resortu. Uczestnicy Kongresu mieli też okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli ukraińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rynku Okien i Fasad, dotyczących aktualnej sytuacji w Ukrainie i pomocy dla walczących na froncie. Program merytoryczny Kongresu został podzielony na trzy bloki poświęcone ekonomii, ekologii oraz marketingowi.

Branża stolarki budowlanej na tle sytuacji geopolitycznej

Pierwszy blok Kongresu dotyczył funkcjonowania branży stolarki budowlanej w obecnej sytuacji geopolitycznej. Prof. dr hab. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, przedstawił perspektywy gospodarcze dla Polski. Wskazał zagrożenia takie jak długotrwała „zimna wojna” między Rosją i Zachodem, trwałe pogorszenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski czy niestabilność finansowa i utrzymanie się wysokiej inflacji, natomiast za szanse uznał m.in. możliwość udziału rodzimych firmw powojennej odbudowie Ukrainy. O gotowości firm branży stolarki budowlanej do realizacji celów zrównoważonego rozwoju mówił Dariusz Kryczka, menedżer w Kancelarii EY Law w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, ekspert ds. energii i klimatu. Podkreślił, że w przyszłości uwzględnienie tych celów w biznesplanie może przełożyć się na zysk przedsiębiorstwa. Prof. dr hab. Waldemar Rogowski, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH, zaprezentował cechy współczesnego, zmiennego otoczenia gospodarczego, jako czynnika zwiększającego ryzyko w działalności gospodarczej oraz podkreślił, że w obecnej sytuacji poradzą sobie firmy, które będą działały elastycznie, umiejętnie dopasowując się do szybko zmieniających się wymagań.

Pierwszy blok zakończyła dyskusja panelowa, która dotyczyła m.in.: wzrostu cen stolarki na tle sytuacji w budownictwie; braku rąk do pracy i zwiększania się kosztów pracy; dostępności surowców; możliwości działania na rynkach zagranicznych. W panelu udział wzięli: Paweł Dziekoński, wiceprezes zarządu Grupy FAKRO; Benedykt Korduła, dyrektor Marketingu Saint-Gobain Glass; Tomasz Socha, associate partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY; Tomasz Stoga, prezes zarządu Profit Development SA, prezes Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu; Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes zarządu ASM- -Research Solutions Strategy i Jacek Woźniak, dyrektor sprzedaży PORTA KMI Poland.

Ekologia – ważne wyzwanie dla branży stolarki budowlanej

Drugi blok Kongresu poświęcony był ochronie klimatu i zrównoważonemu budownictwu. Dr inż. Dorota Bartosz, dyrektor techniczna ds. budownictwa zrównoważonego w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego, przedstawiła zagadnienia związane z dekarbonizacją budownictwa do 2050 r. Ważnemu tematowi dotyczącemu recyklingu stolarki PVC poświęcone było wystąpienie Karola Pięty, country managera Dekura Poland oraz project managera EPPA Poland. W programie tego bloku znalazł się też premierowy pokaz filmu o recyklingu okien PVC, zrealizowanego w ramach kampanii DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ.

Sprzedaż i marketing przyszłości

Trzeci blok miał formę debaty i dotyczył sprzedaży oraz marketingu przyszłości. Uczestniczyli w niej: Magdalena Cedro-Czubaj – dyrektor marketingu Grupy Oknoplast, członek zarządu Związku POiD; Katarzyna Kozłowska – kierownik Działu Marketingu KRISPOL; Janusz Komurkiewicz – członek zarządu FAKRO, prezes zarządu Związku POiD; Agnieszka Mazur – dyrektor zarządzająca marketingiem globalnym w firmie WIŚNIOWSKI oraz Artur Pęksyk – członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu PORTA KMI POLAND. Podczas debaty próbowano odpowiedzieć na pytania, czy digital zastąpi sklepy stacjonarne i jakie będą przyszłe kanały sprzedaży stolarki budowlanej, czy i jak inflacja wpłynie na sprzedaż produktów oraz w jaki sposób komunikować i budować markę w czasie kryzysu.

XII edycji Kongresu Stolarki Polskiej towarzyszyła uroczysta gala, podczas której Honorowe Członkostwo Związku POiD przyznane zostało Janowi Szulżykowi, prezesowi, założycielowi i twórcy sukcesu firmy POL-SKONE, a Zdzisława Maliszewskiego, wieloletniego eksperta Związku POiD ds. technicznych, uhonorowano Orłem Polskiej Stolarki. Ponadto firmom członkowskim, które w tym roku obchodzą jubileusz 20-, 25-, 30-, 35- i 65-lecia działalności, wręczono okolicznościowe statuetki. Danuta

Kostrzewska-Matynia