logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Już po raz dwudziesty pierwszy Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na organizowane w Warszawie Forum Termomodernizacja, które odbędzie się 5 października 2022 r. w budynku Tower Service przy ul. Chałubińskiego 8. Tematem tegorocznego Forum będzie: „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie”.

Coroczne spotkanie osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianym doradztwem energetycznym, to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń i opinii, ale także dyskusji na aktualne tematy dotyczące nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii służących poprawie efektywności energetycznej w budownictwie oraz rozwiązań wspierających racjonalne wykorzystanie zasobów i neutralność klimatyczną. Wydarzenie gromadzi nie tylko audytorów energetycznych, projektantów, przedstawicieli wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów z obszaru efektywności energetycznej, ale także przedstawicieli ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za działania w obszarze efektywności energetycznej.

Informacje o Forum dostępne są na stronie: www.zae.org.pl/forum-termomodernizacja-2022