logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Politechnika Łódzka, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają na targi PACTT Science Business Innovation EXPO 2022, które odbędą się 18 – 19 maja 2022 r. w Łodzi. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące charakter targów wynalazków oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli firm budowlanych, uczelni wyższych i instytutów badawczych. Gośćmi będą m.in. partnerzy biznesowi współpracujący z uczelniami, którzy podczas paneli tematycznych podzielą się swoimi doświadczeniami. Będzie też można zapoznać się z ofertą finansowania procesu wdrożenia technologii do przemysłu. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie potencjału polskich ośrodków naukowo-badawczych, technologii i usług oraz zachęcenie do ich zakupu lub skorzystania z licencji, mających wpływ na wartość firmy, wzmocnienie jej konkurencyjności i innowacyjności. Na panelach będą poruszane tematy z różnych branż przemysłu oraz zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności w Polsce. Patronem medialnym targów jest m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane.

Więcej o wydarzeniu na: https://psbi.pl/