logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Ósma edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), odbędzie się 11-13 maja 2022 r. w kompleksie Pałac i Folwark Łochów w Łochowie. Podczas tej imprezy referty wygłoszą:

Dana Bellusova (TSUS), Piotr Dardziński (Sieć badawcza Łukasiewicz), Michael Faatz (Wacker Chemie), Mariusz Garecki (SSO), Paweł Krause (Politechnika Śląska), Eric Las (EUMEPS), Artur Miros (Łukasiewicz – IMBiGS), Małgorzata Niziurska (Łukasiewicz – ICiMB), Ralf Pasker (EAE), Torsten Richter (Leibniz Universität Hannover), Roman Sobczak (SSO), Piotr Turkowski (ITB), Arkadiusz Węglarz (KAPE), Pavel Zemene (Sdružení EPS ČR / Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS).

W siedmiu dotychczasowych edycjach konferencji uczestniczyło ponad 1000 osób z 10 krajów.
- Cykliczna Międzynarodowa Konferencja ETICS to jedna z kluczowych inicjatyw naszego stowarzyszenia - podkreśla prezes Jacek Michalak. - Cieszy nas więc tak duże zainteresowanie i stała obecność przedstawicieli producentów, środowiska naukowego i badawczego, instytucji publicznych, mediów i innych stowarzyszeń. Rozmowa o teraźniejszości i przyszłości branży w tak reprezentatywnym gronie otwiera przed naszym sektorem nowe perspektywy i stymuluje do konstruktywnych wspólnych działań.

Informacje dotyczące VIII Międzynarodowej Konferencji ETICS oraz formularz rejestracyjny dla uczestników dostępne są na stronie internetowej: www.konferencjaetics.com.pl.